Andrina GranićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za informatiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 285 , Lokacija:  soba B2-12, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://mapmf.pmfst.unist.hr/~granic/ , E-mail: andrina.granic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Tehničke znanosti ,  Znanstveno polje: Računarstvo

  Područja znanstvenog interesa

  • Interakcija čovjeka i računala te Dizajn interakcija
  • Prilagodljiva i personalizirana sučelja i interakcija
  • Multimodalna interakcija i sučelja
  • Tehnologijom potpomognuto učenje i obrazovne tehnologije
  • Modeliranje korisnika
  • Emocionalno računarstvo i interakcija

  Članstva

  • International Federation for Information Processing (IFIP) Technical Committee 13 (TC13): Human-Computer Interaction; hrvatski predstavnik
  • Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva (drugi mandat)
  • Collaborative International Research Centre for Universal Access, CIRCUA
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE; IEEE Computer Society, IEEE-CS
  • Hrvatsko društvo za KOmunikacije, Računarstvo, Elektroniku, Mjerenje i Automatiku, KoREMA – Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
  • Almae Matris Alumni Croaticae – FER, AMAC-FER

  Priznanja i nagrade

  • Top 50 ICT Women In Croatia, ICT Gold Awards 2016 – na listi 50 najutjecajnijih žena u hrvatskom ICT sektoru publiciranoj u listopadu 2016. godine

  Obrazovanje

  • 1999. – 2002. Doktorski studij, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica tehničkih znanosti, polje Računarstvo
  • 1986. – 1989. Poslijediplomski studij, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu – Magistrica tehničkih znanosti, polje Računarstvo
  • 2004. – 2007. Diplomski studij, Elektrotehničkifakultet, Sveučilište u Zagrebu – Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer Računarstvo

  Radno iskustvo

  • 2016. – danas, redoviti profesor – trajno zvanje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2016, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2011. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2003. – 2006. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1999. – 2003. znanstveni asistent, Visoka učiteljska škola, Sveučilište u Splitu
  • 1989. – 1999. asistent, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 182954
  ReasercherID :  D-8923-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2015 – 2019,“Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings“, TD1406, COST – MC član i zamjenik voditelja WG1
  • 2015 – 2019, “Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision, IP-2014-09-7854, Hrvatska zaklada za znanost – suradnik
  • 2015 – 2017,“SBeA: Student Business e-Academy”, Erasmus+ Programme – suradnik
  • 2013 – 2015, “V-ALERT: Virtual World for Awareness and Learning on Information Security”, LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, Lifelong Learning Programme, voditelj hrvatskog partnera
  • 2007 – 2014, „Usability and Adaptivity of Interfaces for Intelligent Authoring Shells“, 177-0361994-1998, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – voditelj
  • 2013 – 2014, “Let’s study Together”, IPA4.1.2.2.02.02.c11, IPA 4 – suradnik
  • 2012 – 2015, “DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills”, LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW, Lifelong Learning Programme – voditelj hrvatskog partnera
  • 2006 – 2008, “UNITE: Unified e-Learning environment for the school”, FP6-2004-IST-4, 6th Framework Programme Priority IST – voditelj hrvatskog partnera i jednog WP-a
  • 2003 – 2006, „Semantički Web kao omogućavatelj informacijske infrastrukture“, MZT 0036033, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – suradnik
  • 2003 – 2005, „Web-orijentirana inteligentna autorska ljuska“, MZT TP-02/0177-01, MZOŠ – suradnik
  • 1997 – 2002, „Elementi arhitektura za regionalne informacijske infrastrukture“, MZT 036033, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – suradnik
  • 1992 – 1995, „Istraživanja u teoriji detekcije stohastičkog signala u šumu“, MZT 2-07-401, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – suradnik

   

  Suradnje

  Moji znanstveni interesi vezani su za Interakciju čovjeka i računala (Human-Computer Interaction, HCI) te Dizajn interakcija (Interaction Design, IxD), područja koja uvažavaju činjenicu da je razumijevanje korisnika, njihovih zadataka, potreba i mogućnosti ali ujedno i ograničenja, ključan za uspješan dizajn svih interaktivnih proizvoda. Pri tome se pod pojmom interaktivni proizvod općenito podrzumijevaju sve vrste tehnologija, interaktivnih sustava, okruženja, alata, aplikacija, servisa i uređaja. Bila sam uključena ili trenutno sudjelujem kao voditelj ili suradnik u većem broju međunarodnih i nacionalnih projekata. Posljednjih desetak godina djelujem kao vanjski vrednovatelj (eksterni evaluator) projekata financiranih od strane Europske komisije i nacionalnih R&D programa te sam hrvatski predstavnik u tehničkom odboru za područje Interakcije čovjeka i računala (Technical Committee, TC13) strukovne udruge IFIP (International Federation for Information Processing). U tom su kontekstu navedene aktivnosti kao i vlastito znanstveno istraživanje postavili solidan temelj za realizaciju široke međunarodne straživačke mreže kao i veliki broj plodnih suradnji i partnerstva s institucijama kao Athabasca University u Kanadi (School of Computing and Information Systems), University of Cyprus na Cipru, Fraunhofer Institute for Computer Graphics u Njemačkoj (Information Visualization and Visual Analytics), National Technical University of Athens (Biomedical Engineering Laboratory) i Hellenic Open University (School of Science and Technology) u Grčkoj, University College London (University College London Interaction Centre, UCLIC) te Middlesex University London (School of Science & Technology) u Ujedinjenom Kraljevstu, The European Distance and E-Learning Network (EDEN), European Schoolnet in Belgium.

   

  Pozvana predavanja

  • IEEE International Conference on Infocom Technologies and Unmanned Systems (ICTUS 2017) Dubai, United Arab Emirates, 2017.
  • ACM Intelligent User Interfaces (IUI) conference, Limassol, Cyprus, 2017.
  • V-ALERT Project Final Conference, Split, Croatia, 2015.
  • FP7 MED-Dialogue Project First Networking Event, Amman, Jordan, 2014.
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII), Crete, Greece, 2014.
  • FP7 JOIN-MED project Networking Event, Final Conference, Tunisia, Tunis, 2011.
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII), Orlando, USA, 2011.
  • eChallenges 2010, Warsaw, Poland., 2010.
  • FP7-ICT-2009-6 Info Day, Zagreb, Croatia, 2010.
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII), San Diego, USA, 2009.
  • ICT FP7 Info Day, Zagreb, Croatia, 2009.
  • iSite 4. Conference, Zagreb, Croatia, 2009.
  • TEMPUS Project FoSentHE: Fostering Entrepreneurship in Higher Education, Split, Croatia, 2009.
  • Interaction Design Symposium, Split, Croatia, 2009.
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII), Beijing, P.R. China, 2007.
  • ESRC Workshops on Universal Access: Research Based Practitioner Skills, Churchill College, Cambridge, United Kingdom, 2007.
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII), Las Vegas, USA, 2005.
  • Collaborative International Research Centre for Universal Access (CIRCUA), Middlesex University, London, United Kingdom, 2004.

   

  Recenzije

  • Computers and Education (Elsevier)
  • International Journal of Information Management (Elsevier)
  • Science of Computer Programming (Elsevier)
  • IEEE Pervasive Computing (IEEE Computer Society)
  • IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing (IEEE Computer Society)
  • IEEE Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology (IEEE Technical Committee on Learning Technology)
  • IEEE Consumer Electronics Magazine (IEEE Consumer Electronics Society)
  • International Journal of Human-Computer Interaction (Taylor & Francis)
  • Behaviour & Information Technology (Taylor & Francis)
  • New Review of Hypermedia and Multimedia (Taylor & Francis)
  • Technological and Economic Development of Economy (Taylor & Francis)
  • Universal Access in the Information Society (Springer)
  • Lecture Notes in Educational Technology (Springer)
  • Journal of Interaction Science (Springer)
  • Journal of Educational Technology & Society (International Forum of Educational Technology & Society)
  • Advances in Human-Computer Interaction (Hindawi)
  • Mobile Information Systems (Hindawi)
  • International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IGI Global)
  • International Journal on Advances in Intelligent Systems (IARIA journals)
  • Journal of Internet and Information Technology (AcademicJournals)
  • International Journal of Library and Information Science (AcademicJournals)
  • Journal of Computing and Information Technology (SRCE, University Computing Centre)
  • BMC Medical Education (BioMed Central)
  • Journal of Telemedicine and Telecare (SAGE journals)
  • Journal of Education and Learning (Universitas Ahmad Dahlan,UAD and Institute of Advanced Engineering and Science, IAES)
  • ACM SIGCHI Human Factors in Computing Systems (CHI)
  • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI)
  • ACM International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI)
  • IFIP Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT)
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII)
  • European Conference of Technology Enhanced Learning (EC-TEL)
  • IEEE International Conference on Information Technology Interfaces (ITI)
  • IEEE International Conference EUROCON
  • Human-Computer Interaction and Usability Engineering (USAB)
  • IARIA International Conference on Advances in Computer-Human Interactions (ACHI)
  • International Conference on Human Computer Interaction Theory and Applications (HUCAPP)
  • International Conference on Information Systems Development (ISD)
  • Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS)
  • EAI International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI)
  • International Conference on Business Information Systems (BIS)
  • International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
  • Mediterranean Conference on Information & Communication Technologies (MedICT)

   

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology (TCLT), IEEE Technical Committee on Learning Technology – 2016 – danas
  • Lecture Notes in Educational Technology, Springer – 2013 – danas
   International Journal on Advances in Intelligent Systems, IARIA – 2012 – danas
  • Journal of Interaction Science (JoIS), Springer – 2011 – danas
  • International Journal of Cognitive Performance Support, InderScience Publishers – 2010 – danas
  • ACM IUI Conference on Intelligent User Interfaces (IUI)
  • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT)
  • ACM/IEEE International Conference on Human Factors in Computing & Informatics (SouthCHI)
  • IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)
  • IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)
  • International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI)
  • International Conference on Human-Computer Interaction (HCII)
  • European Conference of Technology Enhanced Learning (EC-TEL)
  • International Conference on Human Computer Interaction Theory and Applications (HUCAPP)
  • International Conference on Business Intelligence and Technology (BUSTECH)
  • International Conference on Advances in Computer-Human Interactions (ACHI)
  • Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS)
  • International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW)
  • Symposium of the Workgroup Human-Computer Interaction and Usability Engineering (USAB)
  • International Conference on Information Systems Development (ISD)
  • International Conference on Business Information Systems (BIS)
  • Mediterranean Conference on Information & Communication Technologies (MedICT)
  • EAI International Conference on Ambient Assisted Living Technologies based on Internet of Things
  • EAI International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI)
  • International Conference Modelling and Development of Intelligent Systems (MDIS)
  • International Conference on Typography and Visual Communication (ICTVC)
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Uvod u računarstvo, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013 – danas
  • Napredne arhitekture računala, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2012 – danas
  • Uvod u programiranje, Ekonomski fakultet u Splitu, 2010 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2008 – danas
  • Arhitektura računala, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2006 – danas
  • Osnove informatike, Filozofski fakultet u Splitu, 2008 – 2013
  • Izrada korisničkog sučelja, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 2004 – 2008
  • Osnove i principi interakcije čovjeka i računala, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2003 – 2008
  • Uvod u građu računala/ Građa računala, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 1998 – 2006
  • Uvod u računarstvo, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2003- 2004
  • Informatika, Visoka učiteljska škola u Splitu, 1999 – 2003
  • Osnove informatike, Visoka učiteljska škola u Splitu, 1999 – 2003

   

  Diplomska nastava

  • Korisnička sučelja, Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru, BiH, 2016 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi, Umjetnička akademija u Splitu, 2009 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2008 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcija, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2008 – danas
  • Korisnička sučelja, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 2008 – 2013
  • Interakcija čovjeka i računala u sustavima e-učenja, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010 – 2014

   

  Poslijediplomska nastava

  • Interakcija u sustavima e-učenja, poslijediplomski sveučilišni studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, 2011 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala, poslijediplomski sveučilišni studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, 2011 – danas
  • Oblikovanje i vrednovanje sučelja sustava e-učenja, poslijediplomski sveučilišni studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, 2011 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala, poslijediplomski doktorski studij Računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 2006 – danas
  • Interakcija čovjeka i računala, poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 2006 – danas
  • Oblikovanje i vrednovanje sučelja sustava e-učenja, poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 2006 – danas

   

  Magistarski radovi

  • Jelena Nakić (2010). „Modeliranje korisnika za prilagodljive sustave e-učenja“, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
  • Nikola Marangunić (2009). „Razvoj metodologije za evaluaciju upotrebljivosti internet portala“, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

   

  Doktorske disertacije

  • Jelena Nakić (2015). „Prilagodljivo e-učenje zasnovano na stilovima učenja korisnikâ”, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
  • Nikola Marangunić (2014). „Kognitivni i metakognitivni aspekti motivacijskih procesa za prihvaćanje i korištenje novih tehnologija u funkciji dobi“, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Tihomir Orehovački (2013). „Metodologija vrednovanja kvalitete korištenja web 2.0 aplikacija“, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
  • Dijana Plantak Vukovac (2012). „Metoda vrednovanja tehničke i pedagoške upotrebljivosti sustava e-učenja kod akademskog mješovitog oblika učenja“, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

  Start typing and press Enter to search