Borka JadrijevićRedoviti profesor
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 251 , Lokacija:  soba B3-09, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://mapmf.pmfst.unist.hr/~borka/ , E-mail: borka@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teorija brojeva(diofantske jednadžbe i diofantske aproksimacije
  • Kriptografija

  Članstva

  • Hrvatsko matematičko društvo
  • Splitsko matematičko društvo
  • Seminar za teoriju brojeva i algebru, PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu

  Obrazovanje

  • 2001. Doktor prirodnih znanosti, polje Matematika, PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu
  • 1997. Magistar prirodnih znanosti, polje Matematika, PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu
  • 1988. Profesor matematike i fizike, PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu

  Radno iskustvo

  • 2009. – izvaredni profesor, PMF, Sveučilište u Splitu;
  • 2006. – 2009. docent, PMF, Sveučilište u Splitu
  • 2003. – 2006., docent, FESB, Sveučilište u Splitu
  • 2002. – 2003., viši asistent, FESB, Sveučilište u Splitu
  • 1989. – 2002., asistent, FESB, Sveučilište u Splitu
  • 1988. – 1989., mlađi asistent, FESB, Sveučilište u Splitu

  Profesionalne dužnosti

  • 2014. – Voditeljica Znanstvenog razreda Splitskog matematičkog društva
  • 2010. – 2012. Pročelnica Odjela za matematiku PMF-a u Splitu
  • 2002. – 2009. Tajnica Splitskog matematičkog družtva
  • Članica Organizacijskog odbora: Workshop on Number Theory and Algebra (on the occasion of 60th birthday of Ivica Gusić), Zagreb, 2014.
  • Članica Tehničkog odbora Trećeg hrvatskog matematičkog kongresa, Split, 2004.
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  164842
  ReasercherID :  D-6972-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2002. – 2006. Znanstveni projekt MZOŠ RH: Diofantske jednadžbe (0037110). (Glavni istraživač: A. Dujella) – suradnica;
  • 2005. – 2006. Hrvatsko – austrijski projekt: Algorithmic solution of Diophantine equations and applications to cryptography. (Voditelji: A. Dujella i R. Tichy) – suradnica
  • 2005. – 2007. Hrvatsko – mađarski projekt: Investigations in number theory and cryptography. (Voditelji: A. Dujella i A. Petho)- suradnica
  • 2006. – 2007. Hrvatsko – austrijski projekt: Algorithmic solution of Diophantine equations and applications to cryptography II. (Voditelji: A. Dujella i R. Tichy) – suradnica
  • 2007. – 2013. Znanstveni projekt MZOŠ RH: Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje (037-0372781-2821). (Glavni istraživač: A. Dujella)- suradnica
  • 2008. – 2009. Hrvatsko – austrijski projekt: Diophantine equations and additive representations. (Voditelji: A. Dujella i R. Tichy)- suradnica
  • 2009.- 2010. Hrvatsko – francuski projekt: Diophantine approximations. (Voditelji: A. Dujella i Y. Bugeaud) – suradnica
  • 2009.- 2010. Hrvatsko – mađarski projekt: Number theory and cryptography. (Voditelji: A. Dujella i A. Petho) – suradnica
  • 2010. -2011. Hrvatsko – austrijski projekt: Arithmetic-combinatorial problems and applications. (Voditelji: A. Dujella i R. Tichy) – suradnica
  • 2013. -2014. Hrvatsko – francuski projekt: Polynomial root separation. (Voditelji: A. Dujella i Y. Bugeaud) – suradnica
  • 2014. – 2018. Znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost: Diofantove m-torke, eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe (IP-2013-11-6422). (Glavni istraživač: A. Dujella) – suradnica

  Pozvana predavanja

  • Predavanja na konferencijama – kratka priopćenja (14), poster (1)
  • Predavanja po pozivu koja nisu na znanstvenim skupovima (5)
  • Popularna predavanja (3)

   

  Recenzije

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu: Matematička analiza 1, Matematička analiza 2, Linearna algebra, Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Diskretna matematika, Primijenjena matematika
  • Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Splitu: Linearna algebra, Uvod u teoriju brojeva, Diferencijalni i integralni račun 2, Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
  • Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru: Matematička analiza 1, Matematička analiza 2
  • Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru: Matematička analiza 1, Matematička analiza 2, Matematika 1, Matematika 2

   

  Diplomska nastava

  • Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Splitu: Diofantske jednadžbe, Kriptografija, Algebarska teorija brojeva, Matematičke osnove kriptografije

   

  Poslijediplomska nastava

  • Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu: Kriptografija.

  Mentoriranje

  Završni radovi

  • Suzana Antunović, p-adski brojevi, PMF-Split, (2008.)
  • Anto Marijanović, Kvadratna proširenja, PMF-Split, (2008.)
  • Ružica Znaor, Distribucija prostih brojeva, PMF-Split, (2009.)
  • Josipa Maretić; Distribucija kvadratnih ostataka, PMF-Split, (2009.)
  • Fani Rožić, Kombinatorne metode i primjena računala u teoriji brojeva, PMF-Split
  • Katica Tot, Aritmetičke funkcije, PMF-Split, (2009.)
  • Mirjana Knez, Sume kvadrata, PMF-Split, (2010.)
  • Ivona Rogošić, Najljepši teoremi o Fermatovim brojevima, PMF-Split, (2011.)
  • Tončica Gašpar, Neke nelinearne diofantske jednadžbe, PMF-Split, (2012.)
  • Ivana Ujević, Primitivni korijeni, PMF-Split, (2012.)
  • Nada Ćurić, Polinomi nad poljem, PMF-Split, (2013.)
  • Bože Markovina, Algebarski i transcedentni brojevi, PMF-Split, (2013.);
  • Veselko Kelava, Optimizacija pomoću teorije grafova, FRS-Mostar, (2014.)
  • Sanja Juras, Osnovni teorem aritmetike za neka kvadratna polja, PMF-Split, (2015.)
  • Toni Boban, Fareyevi nizovi i teorem Minkowskog, PMF-Split, (2015.)
  • Marija Selak, Nizovi cijelih brojeva, PMF-Split, (2015.)
  • Marta Krvavica, Tri kongruencije od teorijske i praktične važnosti, PMF-Split, (2015.)
  • Marina Simić, Bertrandov postulat, PMF-Split, (2016.)

  Diplomski radovi

  • Lea Dujić, Binarne kvadratne forme, PMF-Split, (2010.)
  • Marina Šarac, Dirichletov teorem o jedinicama, PMF-Split, (2012.)
  • Katica Tot, Kongruencije, PMF-Split, (2012.)
  • Branka Domić, Metode faktorizacije u kriptografiji javnog ključa, PMF-Split, (2012.)
  • Dejana Franjičić, Aproksimacija realnih brojeva racionalnima, (2015.)
  • Ana Marjanović, Verižni razlomci, PMF-Split, (2015.)
  • Jelena Vuković, Fermatovi brojevi, PMF-Split, (2016.)
  • Iva Leko, Generatori pseudoslučajnih brojeva, PMF-Split, (2016.)
  • Toni Boban, Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji, PMF-Split, (2017.)
  • Sanja Strpić, Problemi s aritmetičkim funkcijama na matematičkim natjecanjima, PMF-Split, (2017.)

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content