Juraj KamenjarinViši predavač
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 274 , Lokacija:  soba B2-26, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: juraj.kamenjarin@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • biologija
  • ekologija
  • šumarstvo
  • poljoprivreda

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko botaničko društvo
  • Hrvatsko ekološko društvo
  • Istočno-alpsko dinarsko društvo za istraživanje vegetacije

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • svibanj 2004, Institut Ruđer Bošković u cilju stjecanja znanja i upoznavanja tehnologija molekularne biologije

  Priznanja i nagrade

  • Osobna nagrada Grada Kaštela za 2012. g. za osobiti doprinos na području zaštite prirode i očuvanja okoliša

  Obrazovanje

  • 1995. – 2000. Doktorski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1990. – 1995. Poslijediplomski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1982. – 1987. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2006. – danas. viši predavač, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2000. – 2006. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1995. – 2000. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1993. – 1995. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 207862
  ReasercherID :  D-8922-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • „Značaj sukcesije za očuvanje bioraznolikosti Mediteranske vegetacijske regije“ (177-0680722-3581) – voditelj
  • „Palinotaksonomska analiza populacija alepskog bora (Pinus halepensis Miller) u Hrvatskom primorju“ (177 141) – voditelj
  • “Genetička raznolikost kultiviranih i endemičnih biljaka Dalmacije”(177 143) – suradnik
  • “Istraživanje hrvatske flore“ (119 109) – suradnik

  Suradnje

  • Suradnja s Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša na istraživanju pašnjaka otoka Brača.

  Recenzije

  • Hacquetia, Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Kormofita- Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz kormofita – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Uzgoj bilja – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Raznolikost flore Hrvatske – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz opće botanike – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Uzgoj bilja – Filozofski fakultet u Splitu
  • Raznolikost flore Hrvatske – Filozofski fakultet u Splitu

  Diplomska nastava

  • Ekologija bilja i geobotanika – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz ekologije bilja i geobotanike – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

  Mentoriranje završnih radova

  • Mirt Monika (2017). „Kupus (Brassica oleracea L. ssp. capitata (L.) Duchesne)“
  • Bakarić Lucija (2017). „Rajčica (Solanum lycopersicum L. )“
  • Jurić Ines (2009). „Aloe vera“

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Kelam Nela (2015). „Fitocenološka analiza As. Ostryo-Quercetum virgilianae Trinajstić 1987 u široj okolici Radošića, Lećevica“
  • Marasović Matea (2015). „Fitocenološka analiza As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 u okolici Radošića, Lećevica“
  • Mlikotić Ivana (2010). „Fitocenološka naliza florističkog sastava kamenjarskog pašnjaka As. Brachypodio- Cymbopogonetum hirti H-ić 1961 na brdu Jelinak kod Trogira“
  • Vidović Ana (2010). „Fitocenološka analiza florističkog sastava As. Phagnalo-Centaureetum ragusinae (Ht. 1942)H-ić 1963 u Splitu“.
  • Surjan Katarina (2009). „Fitocenološka analiza florističkog sastava šuma česmine (Quercus ilex L.) na otoku Korčuli“
  • Božinović Imela (2008). „Fitocenološka analiza As. Campanulo-Moltkeetum petraeae Horvatić 1963. u kanjonu rijeke Cetine kraj Omiša“
  • Jurić Marijana (2007). „Fitocenološka analiza As. Koelerio-Festucetum illyricae (H-ić 1962) Trinajstić 1992 u okolici Konjskog kod Splita“
  • Prološčić Monika (2006). „Fitocenološka analiza florističkog sastava As. Hordeetum leporini Br.-Bl. 1936 u Splitu“
  • Filipović Josipa (2004). „Komparativno-morfološka analiza vrsta Hordeum leporinum Link i H. murinum L.“
  • Gugić Ines (2003). „Komparativno-morfološka analiza samoniklih vrsta roda Avena u Hrvatskoj flori“
  • Šušak Ivana (2003). „Pašnjačka zajednica As. Koelerio-festucetum illyricae (H-ić 1958)Trinajstić 1992 u Dugopolju“
  • Vranjić Živana (2003). „Fitocenološka analiza As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 u široj okolici Šibenika“
  • Vuletić Nenad (2003). „Udio terofita u flori Dalmacije“
  • Čulina Ana (2002). „Floristička analiza “Perivoja kraljice Jelene“
  • Armanda Anita (2001). „Fitocenološka istraživanja As. Pistacio- Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 na otoku Čiovu“
  • Bašković Gorana (2001). „Morfometrijska analiza polena brucijskog bora (Pinus brutia Ten.)“
  • Katić Doris (2001). „Morfološka i anatomska analiza lista brucijskog bora (Pinus brutia Ten.)“
  • Elez Sandra (2000). „Pedološka analiza tala šumskih zajednica Kozjaka iznad Kaštela“
  • Krivić Ivana (2000). „Fitocenološka analiza kamenjarskog pašnjaka as. Koelerio-Festucetum illyricae Trinajstić 1992 kod Prgometa“
  • Vukašin Branka (2000). „Florističko – fitocenološka analiza kamenjarskog pašnjaka As. Brachypodio- Cymbopogonetum hirti H-ić 1961. na otoku Čiovu“
  • Bezmalinović Gorjana (1999). „Florističko – fitocenološka analiza vegetacije stijena Gospe od Prizidnic na otoku Čiovu“
  • Matić Sanka (1999). „Fitocenološka analiza As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 u široj okolici Šibenika“
  • Mravak Vedrana (1999). „Sintaksonomske značajke bušika ružmarina Erico- Rosmarinetum H-ić. 1958 (Rosmarino-Ericion multiflorae Br.-Bl. 1931 na otoku Šolti“
  • Radić Ivanka (1999). „Analiza flornog sastava bušika ružmarina As. Erico-Rosmarinetum H-ić 1958 na otoku Šolti“
  • Martinović Ivana (1998). „Morfološka i anatomska analiza lista alepskog bora (Pinus halepensis Mill.)“
  • Rajčić Stanka (1998). „Morfologija češera i iglica alepskog bora (Pinus halepensis Mill.)“

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content