Marija NazlićViši asistent
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 292, Lokacija: soba B2-60, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: marija.nazlic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti
  Znanstveno polje: biologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Biljna fiziologija
  • Biljna anatomija
  • Specijalizirani biljni metaboliti
  • Biološka aktivnost biljnih metabolita

  Članstva

  • Hrvatsko društvo za molekularnu biologiju i biokemiju
  • Hrvatsko društvo za biljnu biologiju
  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Split za najboljeg znanstvenika u kategoriji Mladi istraživači za 2021.
  • Nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Split za najboljeg znanstvenika u kategoriji Mladi istraživači za 2022.
  • Nagrada Sveučilišta u Splitu za najboljeg znanstvenika u kategoriji Mladi istraživači za 2021.
  • Dekanova nagrada 2010. Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu
  • Dekanova nagrada 2008. Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu

  Obrazovanje

  2017. – 2023. Doktorski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje Biologija
  2008. – 2010. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar edukacije biologije i kemije
  2005. – 2008. Preddiplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnik biologije i kemije

  Radno iskustvo

  2017. – trenutno asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2014. – 2017. suradnik edukator, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  2013. – 2014. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2012. – 2013. edukator – stručno osposobljavanje, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  2011. – 2012. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2010. – 2011. profesor biologije i kemije, gimnazijski kolegij Kraljica Jelena, Split

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  365961
  ReasercherID :  C-8495-2018
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2021 – 2025, “Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost” (CROVeS-PhyBA) (HRZZ-IP-2020-02-8425) suradnik

  Suradnje

  U suradnji s Prirodoslovno – matematičkim fakultetom u Zagrebu te Farmaceutsko – biokemijskim fakultetom u Zagrebu provodi se primjena i razvoj metoda izolacije, destilacije i ekstrakcije, hlapljivih spojeva iz biljnog materijala bogatog sekundarnim metabolitima i drugim zaštitnim prirodnim produktima. Koristeći kromatografske i spektroskopske tehnike određuje se njihov fitokemijski sastav te se istražuje biološka aktivnost dobivenih uzoraka u svrhu istraživanja međuvrsne bioraznolikosti s obzirom na okolišne čimbenike, te prilagođavanje metoda obrade za dobivanje biološki stabilnijih i prehrambeno i nutritivno vrjednijih spojeva. Planirana je suradnja s gospodarskim sektorom preko projekata Sveučilišta u Splitu te komercijalizacija rezultata znanstvenog istraživanja.

  NASTAVNA DJELATNOST

  Nastava

  Preddiplomska nastava

  • Praktikum iz Farmaceutske botanike, Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu,  2011-2012.
  • Praktikum iz Biologije-odabrana poglavlja, Umjetnička akademija i Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013.-2014.
  • Praktikum iz Biologije biljaka i životinja, integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije u Splitu, 2013.-2014.
  • Praktikum iz Biologije stanice, Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu, 2013. – 2014.
  • Praktikum iz Biologije stanice, Sveučilišni centar za studije mora u Splitu, 2013. – 2014.
  • Praktikum iz Farmaceutske botanike, Medicinski fakultet, 2017. – danas
  • Praktikum iz Fiziologije bilja, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  • Praktikum iz Opće botanike, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  • Seminar iz Osnova mediteranske prehrane, Prirodoslovno – matematički fakultet, 2021. – danas

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content