Perica BoškovićDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 242, Lokacija: soba B2-10, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: pboskovic@pmfst.hr

  Područja znanstvenog interesa

  • termodinamika raznih ionskih reakcija u dvokomponentnim i trokomponentnim smjesama
  • koloidni sustavi za transport lijekova (inkapsulacija), stabilizacija nutrienata
  • izrada specifičnih membrana za ionsko selektivne elektrode

  Članstva

  • Hrvatsko kemijsko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 28.11.2016.–23.09.2017. Postdoktorsko znanstveno usavršavanje, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija
  • 04.09.2016–30.09.2016. Znanstveno istraživanje u sklopu međunarodnog bilateralnog projekta, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
  • 01.04.2014.–30.09.2014. Doktorsko znanstveno usavršavanje, Institut za teorijsku i fizikalnu kemiju, Sveučilište Regensburg, Njemačka

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada za uspješnog mladog znanstvenika, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, listopad 2016
  • Dekanova nagrada, Sveučilište u Splitu, listopad 2009
  • Rektorova nagrada, Sveučilište u Splitu, studeni 2006

  Obrazovanje

  • 2012. – 2015. Poslijediplomski doktorski studij kemije, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2010. Diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

  Radno iskustvo

  • 2018. – danas. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – 2018. poslijedoktorand, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2010. – 2016. asistent, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2018. – danas. Projekt HRZZ: “Development of new membranes for ion-selective electrodes enriched with nanoparticles of metals and metal oxides”, suradnik
  • 2015 – 2017. Međunarodni projekt: “Povećanje stabilnosti i stupnja bioraspoloživosti odabranih fitokemikalija primjenom različitih tehnika unosa (“delivery systems”) i matematičkog modeliranja u in vitro modelu probave”, suradnik.
  • 2010 – 2013. Nacionalni projekt: “Elektroliti u miješanim otapalima”, suradnik.

  Suradnje

  • Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • Institut za fizikalnu i teorijsku kemiju, Regensburg, Njemačka
  • Kemijski fakultet, Sveučilište Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Poljska,
  • Institut za medicinska istraživanja, Beograd, Srbija
  • Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
  • Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
  • Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija

  Pozvana predavanja

  • 10.05.2016 Pozvano predavanje, Erasmus+ program, Faculty of Chemistry, Department of Radiochemistry and Colloid Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin (Poland). Naslov predavanja: “Surfactant-free Microemulsions”.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Vježbe iz fizikalne kemije (Studij Kemijske tehnologije) Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011 – 2017.
  • Fizikalna kemija (Studij farmacije), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011 – 2017.
  • Vježbe iz fizikalne kemije II (Studij kemije), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011 – 2017.
  • Osnove fizikalne kemije (Stručni studij kemijske tehnologije), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011 – 2017.

  Diplomska nastava

  • Fizikalna kemija II (Studij biologija i kemija), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2018 – danas
  • Praktikum iz fizikalne kemije (Studij biologija i kemija), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2018 – danas
  • Praktikum iz opće kemije II (Studij biologija i kemija), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2018 – danas
  • Fizikalna kemija elektrolitnih otopina (Studij kemije), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2010 – 2017.
  • Koloidna kemija (Studij kemije), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2014 – 2017.

  Znanstveno-nastavna literatura

  • Sveučilišni priručnik “Laboratorijske vježbe iz fizikalne kemije”, autori: prof. dr. sc. Jagoda Radošević, izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, izv. dr. sc. Renato Tomaš, doc. dr. sc. Perica Bošković

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content