Perica BoškovićDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 242
  Lokacija: soba B2-10, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: pboskovic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti
  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • termodinamika raznih ionskih reakcija u dvokomponentnim i trokomponentnim smjesama
  • koloidni sustavi za transport lijekova (inkapsulacija), stabilizacija nutrienata
  • izrada specifičnih membrana za ionsko selektivne electrode

  Članstva

  • Hrvatsko kemijsko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 28.11.2016.–23.09.2017. Postdoktorsko znanstveno usavršavanje, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija
  • 04.09.2016–30.09.2016. Znanstveno istraživanje u sklopu međunarodnog bilateralnog projekta, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
  • 01.04.2014.–30.09.2014. Doktorsko znanstveno usavršavanje, Institut za teorijsku i fizikalnu kemiju, Sveučilište Regensburg, Njemačka

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada za uspješnog mladog znanstvenika, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu, listopad 2016
  • Dekanova nagrada, Sveučilište u Splitu, listopad 2009
  • Rektorova nagrada, Sveučilište u Splitu, studeni 2006

  Obrazovanje

  • 2012. – 2015. Poslijediplomski doktorski studij kemije, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2010. Diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

  Radno iskustvo

  • 2018. – danas. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – 2018. poslijedoktorand, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2010. – 2016. asistent, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika:  326206
  ReasercherID:  M-5842-201
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena biblografija

  Projekti

  • 2020. – danas. „Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes“. Obzor 2020- suradnik
  • 2019.- danas. „Water-a common but anomalus substance that has to be taught and studied“. CEEPUS – suradnik
  • 2018. – 2019. „Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače“. HEP d.o.o.- voditelj
  • 2017. – danas. „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“, HRZZ UIP – suradnik
  • 2015. – 2017.  “Povećanje stabilnosti i stupnja bioraspoloživosti odabranih fitokemikalija primjenom različitih tehnika unosa (“delivery systems”) i matematičkog modeliranja u in vitro modelu probave” Bilateralni projekt (Hrvatska-Srbija) – suradnik.
  • 2010. – 2013.  “Elektroliti u miješanim otapalima”, MZOS – suradnik.

  Suradnje

  • Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • Institut za fizikalnu i teorijsku kemiju, Regensburg, Njemačka
  • Kemijski fakultet, Sveučilište Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Poljska,
  • Institut za medicinska istraživanja, Beograd, Srbija
  • Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
  • Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
  • Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija

  Pozvana predavanja

  • 2016, Erasmus+ program, Faculty of Chemistry, Department of Radiochemistry and Colloid Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin (Poland). “Surfactant-free Microemulsions”.

  Recenzije

  • R. Odžak. „Laboratorijske vježbe iz opće kemije”. Dopunska sveučilišna literature (skripta). PMF u Splitu, 2019.
  • Znanstveni radovi u časopisima: Colloids and Surfaces B, Pharmaceutics, Food Technology and Biotechnology, Molecules
  NASTAVNA DJELATNOST

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Koloidna kemija, (Studij biologija i kemija), nositelj, PMF u Splitu, 2019. – danas
  • Anorganska kemija (Studij biologija i kemija), nositelj, PMF u Splitu, 2018. – danas
  • Praktikum iz opće kemije II (Studij biologija i kemija), PMF u Splitu, 2018.
  • Vježbe iz fizikalne kemije (Studij Kemijske tehnologije) KTF u Splitu, 2011. – 2017.
  • Fizikalna kemija (Studij farmacije), laboratorijsko vježbe, KTF u Splitu, 2011. – 2017.
  • Vježbe iz fizikalne kemije II (Studij kemije), KTF u Splitu, 2011. – 2017.
  • Osnove fizikalne kemije (Stručni studij kemijske tehnologije), KTF u Splitu, 2011. – 2017.

   Diplomska nastava

  • Fizikalna kemija I (Studij biologija i kemija),nositelj, PMF u Splitu, 2018.- danas.
  • Fizikalna kemija II (Studij biologija i kemija),nositelj, PMF u Splitu, 2018. – danas.
  • Praktikum iz fizikalne kemije (Studij biologija i kemija), nositelj, PMF u Splitu, 2018. – danas.
  • Fizikalna kemija elektrolitnih otopina (Studij kemije), laboratorijske vježbe, KTF u Splitu, 2010. – 2017.

  Poslijediplomska nastava

  • Kemija koloida (Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti), nositelj, PMF u Splitu, 2020. – danas.

  Znanstveno-nastavna literatura

  • Sveučilišni priručnik “Laboratorijske vježbe iz fizikalne kemije”, autori: prof. dr. sc. Jagoda Radošević, izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, izv. dr. sc. Renato Tomaš, doc. dr. sc. Perica Bošković

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content