Monika MladenovićAsistent
  OPĆE

  Odjel za informatiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 247 , Lokacija:  soba B2-72, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: monika.mladenovic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Interdisciplinarne prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Računarstvo

  Područja znanstvenog interesa

  • Istraživanje u edukaciji infromatike

   

  Obrazovanje

  • 2009. – 2011. Diplomski studij “Informatika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistra edukacije informatike
  • 2008. – 2009. Preddiplomski studij “Matematika i informatika”, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za Stručne studije – Stručna prvostupnica (baccaleurea) inženjerka Informacijske tehnologije
  • 1999. – 2002 Preddiplomski studij ” Računarstvo”, Veleučilište u Splitu, studij Računarstva – Inženjerka računarstva

   

  Radno iskustvo

  • 2011. – danas, asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013. -2017. učiteljica informatike, Osnovna škola Blatine-Škrape
  • 2015. -2017. učiteljica informatike, Osnovna škola Bol
  • 2014. -2015. učiteljica informatike, Osnovna škola Spinut
  • 2013. – 2013. viša stručna savjetnica – programerka, KBC Split
  • 2011. – 2017. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2012. Učiteljica informatike, Osnovna škola Split3
  • 2008. – 2011. Djelatnik informatičke službe, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Sveučilište u Splitu
  • 2003. -2008. Programer, Ecsat d.o.o.
  • 2002. – 2003. Stručni suradnik u nastavi, Veleučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 361896
  ReasercherID :  E-1275-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Uvod u računarstvo, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2011 – danas

  Baze podataka, Ustanova na kojoj je nastava realizirana, 2013, 2017 – danas

  Informatički projekt baze podataka, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,2013, 2017 – danas

  Programiranje 2, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014, 2017.

   

  Diplomska nastava

  Metodički informatički seminar s nastavnom praksom 1, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017, 2011 – danas

  Metodički informatički seminar s nastavnom praksom 2, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017, 2011 – danas

  Start typing and press Enter to search