Jasna PuizinaRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 200 , Lokacija:  soba B2-60, Ruđera Boškovića 33, Split, E-mail: Jasna.Puizina@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti i biotehničke znanosti , Znanstveno polje: biologija i biotehnologija

  Područja znanstvenog interesa

  • biološka aktivnost fitokemikalija i fitonutrijenata
  • organizacija i evolucija genoma u viših biljaka: poliploidija, ponavljajuće i pokretne DNA sekvence
  • Arabidopsis thaliana – funkcionalna genetika: mejoza, telomere, DNA popravak i rekombinacija, kontrola staničnog ciklusa
  • molekularna osnova rezistencije bakterija na antibiotike
  • genetika i molekularna filogenija invazivnih vrsta

  Članstva

  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko genetičko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 2005 Gregor Mendel Institute for Plant Molecular Biology – Austrian Academy of Science, Vienna, Austria
  • 2002 – 2004 Gregor Mendel Institute for Plant Molecular Biology Austrian Academy of Science, Vienna, Austria
  • 1998 Centre for Plant Biotechnology and Breeding, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  • 1996 Department of Plant Anatomy and Cytology, Silesian University, Katowice, Poland
  • 1996 Centre for Plant Biotechnology and Breeding, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia,
  • 1995 Department of Cytology and Genetics, Institute of Botany, University of Vienna, Vienna, Austria

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Splitu za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom rad u području prirodnih znanosti, polje biologija za 2017. godinu.
  • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje prirodnih znanosti (zajedno s prof. dr. sc. Draženom Papeš), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998.
  • Nagrada Rektora Sveučilišta u Splitu, 1985.
  • Nagrada Rektora Sveučilišta u Splitu, 1986.
  • Nagrada Rektora Sveučilišta u Splitu, 1987.

  Obrazovanje

  • Doktorski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje biologija
  • Poslijediplomski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistrica prirodnih znanosti, polje biologija
  • Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2018 – 2022, savjetnica za znanost Rektora Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragana Ljutića
  • 2016 – 2018, dekanica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2017 – danas, znanstvena suradnica u području biotehničkih znanosti, polje biotehnologija
  • 2014 – danas, redovita profesorica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009 – 2014, izvanredna profesorica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013 – 2016, član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti
  • 2012 – 2016, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
  • 2009 – 2012, voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu
  • 2008 – 2009, prodekanica za nastavu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2000 – 2009, docentica,područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija te grana molekularn biologija i biokemija Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1997  – 2000, znanstveni novak – viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1988 – 1997, znanstveni novak – mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 171072
  ReasercherID :  E-2517-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2021 – 2025, “Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost” (CROVeS-PhyBA) (HRZZ-IP-2020-02-8425) suradnik
  • 2017 – 2021 „Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, 8432, Hrvatska zaklada za znanost, suradnik
  • 2012 – 2013 „Genetics of brown algae from the genus Cytoseira  (Phaeophyceae, Fucales) from the Adriatic Sea“, bilateralni hrvatsko-austrijski projekt
  • (suvoditeljica s prof. dr. sc. Hanna Weiss-Schneeweiss)
  • 2007 – 2013 „Mehanizmi očuvanja stabilnosti genoma u viših biljaka“, 177-11911196-0829, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, voditeljica
  • 2007 – 2013 „Organizacija, funkcija i mehanizmi evolucije biljnog genoma“, 119-1191196-1201, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, suradnica
  • 2003 – 2005 „Bioraznolikost Hrvatske: Genetička karakterizacija autohtone flore i faune i gospodarski važnih vrsta i pasmina“, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, suradnica
  • 2002 – 2006 „Genetička raznolikost kultiviranih i endemičnih biljaka Dalmacije, 0177-143, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, voditeljica
  • 1999 – 2001 „Genetics of  Allium ampeloprasum complex“, bilateralni  hrvatsko-slovenski projekt, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa,  suvoditeljica s prof. dr. sc. Borut Bohanec
  • 1999 – 2001 „Organizacija i evolucija genoma u biljaka roda“, 177147, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, voditeljica
  • 1998 – 2002 „Raznolikosti u organizaciji kromatina i ekspresiji gena u viših biljaka“, 119112, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, suradnica

  Suradnje

  Zavod za molekularnu biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  • Institut Ruđer Bošković Zagreb
  • Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Mediteranski institut za istraživanje života, Split
  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  • Coburg University of Applied Sciences, Coburg, Germany
  • The Pennsylvania State University (Penn State), State College, Pennsylvania, United States
  • LOEWE Center for Insect Biotechnology & Bioresources, Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, Giessen, Njemačka
  • Department of Cytology and Genetics, Institute of Botany, University of Vienna, Vienna, Austria
  • Centre for Plant Biotechnology and Breeding, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia,

  Pozvana predavanja

  • Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology, Split, Croatia, 2016.
  • International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity, Rovinj, Croatia, 2016.
  • 13th Biennial Conference of the German Society for Research on DNA Repair, DGDR, Mainz, Germany, 2014.
  • Seminar Hrvatskog društva za biljnu biologiju, Zagreb, Hrvatska, 2014.
  • 3rd Congress of Croatian Geneticists with international participation, Krk, Croatia, 2012.
  • 10th Croatian Biological Congress with International Participation, Osijek, Croatia, 2009.
  • 4th Congress of Slovenian Genetic Society and 2nd Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics with International Participation, Ljubljana, Slovenia, 2006.
  • 2nd Congress of Croatian Geneticists, Supetar, Brač, Croatia, 2006.
  • 8th Croatian Biological Congress with International Participation, Zagreb, Croatia, 2003.
  • 6th Congress of Croatian Biologists with International Participation, Opatija, Croatia, 1997.

  Recenzije

  • Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2015
  • Journal of Experimental Botany, 2014
  • Plant Systematics and Evolution, 2016
  • BMC Evolutionary biology, 2014.
  • Acta Botanica Croatica, 2012, 2015
  • Nordic Journal of Botany, 2014, 2015, 2016
  • Cahiers de Biologie Marine, 2014
  • Saudi Journal of Biological Sciences, 2014
  • Turkish Journal of Botany, 2015
  • African entomology, 2012

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Organizacijski odbor, International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity, 11-14 May 2016, Rovinj, Croatia
  • Znanstveni odbor, 11th Croatian Biological Congress with International Participation, 16th – 21st September 2012
  • Šibenik, Croatia
  • Znanstveni odbor i recenzentica, 10th Croatian Biological Congress with International Participation, Osijek, Croatia, 2009.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Biologija stanice, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, 1988 – 2001
  • Genetika, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, 1988 – danas
  • Molekularna biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, 1988 – danas
  • Odabrana poglavlja iz citogenetike, Prirodoslovno-matematički fakultet Split
  • Praktikum iz molekularne genetike, Prirodoslovno-matematički fakultet Split
  • Genetika, Sveučilišna odjel za studije mora, 1988 – 2016
  • Molekularna biologija, Sveučilišna odjel za studije mora, 2000 – 2016
  • Evolucija, Sveučilišna odjel za studije mora, 2000 – 2017
  • Molekularna biologija s genetikom, Medicinski fakultet i Kemijsko-tehnološki fakultet, 2013 – 2016

  Diplomska nastava

  • Molekularna genetika, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, 2008 – danas
  • Evolucija, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, 2000 – danas

  Poslijediplomska nastava

  • Stanična i molekularna biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Split
  • Odabrana poglavlja iz molekularne genetike, Prirodoslovno-matematički fakultet Split
  • Molekularna genetika, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Mentoriranje završnih radova (14)

  • Ivana Herceg (2016) „Mogućnosti aktivacije telomeraze i produljivanja telomera“
  • Anthea Paut (2016) „Citoplazmatsko nasljeđivanje“
  • Mia Rakušić (2016) „Ekspresija gena staničnog odgovora u mre11-2 mutantnoj liniji Arabidopsis thaliana (l.) nakon indukcije dvolančanih lomova DNA bleomicinom“
  • Marija Gulan (2015) „Fosilni i molekularni dokazi evolucije kopnenih kralješnjaka“
  • Ana – Marija Prolić (2015) „Telomere i telomeraza“
  • Domagoj Vugić (2015) „Popravak DNK“
  • Ivana Blažević (2014) „Razvoj sluha u kitova (Red: Cetaceae)“
  • Mia Rakušić (2014) „Trinukleotidne ekspanzije“
  • Kristina Begić (2013) „Transkripcijske šume, nekodirajuća RNA i geni“
  • Petra Čikeš (2013) „Molekularni mehanizmi epigenetike“
  • Martina Gašpar (2013) „Mitohondrijska DNA“
  • Blanka Roje (2013) „Mehanizmi epigenetike“
  • Ivana Radonić (2009) „Poliploidija u kamenica“
  • Stela Vela (2008) „Genetički modificirana hrana“

  Mentoriranje diplomskih radova (21)

  • Vera Ožegović (2017) „Utjecaj prehrane na epigenom“
  • Mia Juračić (2016) „Analiza molekularnih markera starenja i potencijal za pomlađivanje kod morske zvijezde Coscinasterias tenuispina“
  • Antonija Mravak (2016) „Eksperimentalna evolucija u crva C. elegans „
  • Mia Rakušić (2016) „Ekspresija gena staničnog odgovora u mre11-2 mutantnoj liniji Arabidopsis thaliana (l.) nakon indukcije dvolančanih lomova DNA bleomicinom“
  • Nela Kelam (2015) „Fitocenološka analiza As. Ostryo-Quercetum virgilianae Trinajstić 1987 u široj okolici Radošića, Lećevica“
  • Matea Marasović (2015) „Fitocenološka analiza As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 u okolici Radošića, Lečevica“
  • Lily Chowdhury (2014) „Dizajniranje i obilježavanje sonde za humane gene 18S rDNA
  • Ante Juginović (2014) „Filogenetska analiza mitohondrijskih gena populacije puža vrste Cernuella virgata (da Costa 1778) s područja Zadra“
  • Željana Mijić (2014) „Citogenetska analiza kariotipova vrste Allium pskemense B. Fedtsch. i usporedba sa srodnim vrstama Allium roylei Stearn i Allium cepa L“
  • Ratko Cvitanić (2011) „Utjecaj bleomicina na mitotsku aktivnost mre11 i atm mutanata u vrste Arabidopsis thaliana.
  • Ines Jurić (2011) „Primjena tehnike umnožavanja DNA lančanom reakcijom polimeraze (PCR) u identifikaciji atm i mre11 mutanata u vrste Arabidopsis thaliana „
  • Milica Manojlović (2010) „Pregled znanstvenih predviđanja o mogućim pravcima evolucije“
  • Srđana Rožić (2010) „Molekularna identifikacija vrsta smeđih alga Cystoseira spp. iz jadranskog mora“
  • Žana Buklijaš (2009) „Primjena tehnike lančane reakcije polimeraze (PCR) u identifikaciji genotipa za MRE11 gen u vrste Arabidopsis thaliana“
  • Vera Krešić (2009) „Genetička divergencija u prirodnih populacija kopnenog puža Helix aspersa Müller, 1774 u Hrvatskoj „
  • Ivanka Podrug (2009) „Genotipizacija dviju mutantnih linija vrste Arabidopsis thaliana za MRE11 gen i citogenetička analiza njihove mejoze „
  • Tea Šušnjara (2009) „Morfološka i molekularno-filogenetska analiza populacija puža Eobania vermiculata ( Gastropoda) iz Splita i s otoka Sušca“
  • Marijana Zečević (2009) „Analiza stabilnosti mutacije MRE11 gena u biljne modelne vrste Arabidopsis thaliana“
  • Ivana Lepen (2008) „Mapiranje 18S-5.8S-26S ribosomskih gena u triploidnog luka ljutika, Allium x cornutum Clementi ex Visiani“
  • Marisa Škaljac (2008) „Primjena fluorescencijske hibridizacije in situ u vizualizaciji 18S-5.8S-26S rDNA u vrste Allium ampeloprasum L.“
  • Jelena Šutić (2003) „Učestalost i važnost polimorfizama heterokromatina na humanom kromosomu br. 9 kod različitih sindroma“

  Diplomski radovi – neposredna voditeljica (10)

  • Nikolina Vladislavić (2009) „Određivanje podrijetla populacije puža Siphonaria pectinata (L.) s područja Splita primjenom molekularno-genetičkih metoda“
  • Višnja Biloš (2000) „Kromosomska istraživanja endemične vrste Hyacinthella dalmatica (Lallem.) Trinajstić s područja Kozjaka“
  • Mirela Blažanin (2000) „Kariološka istraživanja endemične vrste Hyacinthella dalmatica (Lallem.) Trinajstić“
  • Slavenka Kelam (2000) „Pregled novijih spoznaja o molekularnoj strukturi i funkciji telomera i enzima telomeraze“
  • Katarina Carević (1999) „Analiza broja kromosoma vrste Allium ampeloprasum L. na području srednje Dalmacije“
  • Nera Elez (1999) „Kromosomska istraživanja triju populacija metličastog luka, Allium paniculatum L. s područja srednje Dalmacije“
  • Josipa Poljak (1999) „Utjecaj B-kromosoma na klijavost sjemenki blijedog luka (Allium pallens L. ssp. tenuiflorum)“
  • Margita Vranković (1998) „Usporedba kariotipova u vrsta luka Allium cepa L. i Allium roylei Stearn“
  • Sanda Marinov (1997) „Citogenetička istraživanja klonova češnjaka – Allium sativum L.“
  • Ivica Šamanić (1997) „Istraživanje aloheksaploidnog luka i njegova usporedba s diploidnim klonovima češnjaka (Allium sativum L.)“

  Doktorske disertacije (2)

  • Ivica Šamanić (2012) „Uloga gena MRE11 u očuvanju stabilnosti genoma biljke Arabidopsis thaliana (L.) Heynh“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Željana Fredotović (2017) „Struktura genoma, kemijski sastav i biološka aktivnost triploidnog luka Allium x cornutum (Clementi ex Visiani 1842)“ Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content