Renata OdžakIZVANREDNA PROFESORICA
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 273, Lokacija:  soba B2-37, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: www.pmfst.unist.hr/~renata , E-mail: renata.odzak@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Dizajn, sinteza i identifikacija kvaternih amonijevih soli različitih heterocikličkih spojeva kao potencijalno biološko aktivnih spojeva
  • Sinteza i identifikacija kationskih surfaktanata kao potencijalnih dezificijensa
  • Dizajn i sinteza heterociličkih oksima i njihovih derivata, potencijalnih protuotrova organofosfornih spojeva

  Članstva

  • Hrvatsko kemijsko društvo

  Obrazovanje

  • 1998. – 2004. Doktorski studij “Kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Kemija, grana organska kemija
  • 1993. – 1997. Poslijediplomski studij “Kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistrica prirodnih znanosti, polje Kemija, grana Organska kemija
  • 1986. – 1992. Dodiplomski studij “Kemijska tehnologija”, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu – dipl. ing. kemijske tehnologije

  Radno iskustvo

  • 2019. – danas izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – 2018  prodekanica za poslovanje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2008. – 2018 docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2008. znanstveni novak – viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2004. – 2006. znanstveni novak – viši asistent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 1998. – 2004. znanstveni novak – asistent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 1994. – 1998. znanstveni novak – mlađi asistent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  198561
  ReasercherID :  D-5094-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2017 – 2021, „Aktivnošću in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“, 3775, HrZZ projekt – Suradnik
  • 2017 – 2018, „Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“, Zaklada ADRIS – Suradnik
  • 2007 – 2014, „Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva“, 119-1191344-3121, MZOŠ – Suradnik
  • 2002 – 2006, „Enzimske transformacije saharida i kinuklidina“, 0119610, MZT – Suradnik
  • 2000 – 2003, „Sinteza policikličkih derivata kao potencijalnih inhibitora TNF-“, Pliva d.d.– Suradnik
  • 1995 – 2002, „Sinteze saharida i antidota organofosfornih spojeva“, 119401, MZT – Suradnik
  • 1993 – 1995, „Sinteza i biološko djelovanje antidota organofosfornih spojeva“, MZT – Suradnik

  Suradnje

  Identifikacija i karakterizacija novosintetiziranih kvaternih amonijevih soli heterocikličkih spojeva (derivata kinuklidina, imidazola, piridina…); analizira se analitičkim spektroskopskim metodama (IR, NMR, UV / VIS) u suradnji s Odjelom za organsku kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Novi spojevi imaju potencijalnu biološku i medicinsku primjenu (kao protuotrovi kod trovanja organofosfornim spojevima, kao inhibitori acetilkolinesteraze, spojevi s izrazitom antimikrobnom i antioksidativnom aktivnosti) koji se istražuje u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, Odjelom za biologiju i Odjelom za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

  Recenzije

  1. Vladušić „U svijetu kemije 8“, zbirka zadataka, Profil international, 2009.
  2. Sokol i P. Bošković, „Vježbe iz koloidne kemije“, interna skripta , Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2016.
   Znanstveni radovi u časopisima: Open Chemistry, Croatica Chemica Acta, Hetreocyclic Communications…

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Član lokalnog organizacijskog odbora za XXI HRVATSKI SKUP KEMIČARA I KEMIJSKIH INŽENJERA, 19-22. travnja 2009., Trogir, Hrvatska.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Praktikum iz organske kemije 1 i 2 – laboratorijske vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 1993-2006.
  • Praktikum iz organske kemije – laboratorijske vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 1994-2002.
  • Uvod u organsku kemiju – seminar, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 1996-2004.
  • Organska kemija – seminar, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 1996-2006.
  • Viši praktikum iz organske kemije – laboratorijske vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 2000-2002.
  • Opća kemija – nositelj, integrirani studij Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu i Umjetnička Akademija u Splitu, 2009-2018.
  • Opća kemija 1 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009-danas
  • Opća kemija 2 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009-danas
  • Praktikum iz opće kemije 1 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009-danas
  • Praktikum iz opće kemije 2 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009-danas
  • Osnove kemije 1 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2012-2020.
  • Osnove kemije 2 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2012-2020.
  • Organska kemija 2 – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2018-danas
  • Organska kemija – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2020-danas
  • Praktikum iz organske kemije – sunositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2018-danas
  • Opća kemija za fizičare – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009-danas
  • Izolacija fitonutrijenata – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010-danas
  • Kemija ugljikohidrata u kemiji – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010-danas
  • Organska kemija – nositelj, Odjel za zdravstvene studije, Sveučilište u Splitu, 2011-2019.
  • Kemija II – nositelj, Odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu, 2019- danas

  Diplomska nastava

  • Zelena kemija – sunositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2019- danas
  • Izolacija fitonutrijenata – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010-danas
  • Kemija ugljikohidrata u kemiji – nositelj, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu 2010-danas
  • Forenzična kemija i toksikologija 1 – nositelj, Odjel za forenzične znanosti, Sveučilište u Splitu, 2017-danas
  • Forenzična kemija i toksikologija 2 – nositelj, Odjel za forenzične znanosti, Sveučilište u Splitu, 2017-2020.

  Poslijediplomska nastava

  • Energija i život – nositelj, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2011-2018.
  • Kemija u svakodnevnom životu – nositelj, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2011-2018.
  • Kiralne molekule, kemija s druge strane ogledala – nositelj, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2011-danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Juričić, Josipa (2020) „Karotenoidi u hrani“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Cigić, Filip (2020) „Polifenoli-važni antioksidansi u prehrani“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Vugdelija, Katarina (2019) „Od salicilne kiseline do aspirina“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Gašparinčić, Karla (2019) „Masnoća u avokadu“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Petričević, Tomislav (2019) „Polemike oko voćnih šećera u prehrani“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Marinović, Nikolina (2018) „Fizikalna svojstva kristala“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Lekšić, Mate (2018) „Biomineralizacija u morskim organizmima“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Bilić, Maja (2016) „Veza između spontanih kemijskih reakcija i konstante ravnoteže“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Ćubić, Kristina (2016) „Kataliza i njena primjena u svakodnevnom životu“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Župa, Mislav A. (2015) „Sinteza i identifikacija acetominofena – često korištenog analgetika“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Kurtov, Dorotea (2015) „Priprava i identifikacija benzokaina – lokalnog anestetika“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Gale, Angelo (2015) „Kemija umjetnih sladila – analiza dijetetskih pića HPLC-om“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Martinović, Ana (2015) „Polarimetrija – tehnika za određivanje optičke aktivnosti“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Mušan, Nikola (2014) „Biljni pigmenti“, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu.
  • Nakić, Mihovila (2014) „Sinteza mirisnih organskih molekula“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Nakić, Kristian (2014) „Priprava, svojstva i izomerija koordinacijskih spojeva i njihova primjena“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Zdilar, Ivana (2014) „Boje za tetoviranje i njihova toksičnost“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Kalaba, Damir (2014) „Geometrija molekula i koordinacijskih iona“ Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Lazarušić, Ana (2013) „Kofein – alkaloid u svakodnevnom životu“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Mateljak, Nives (2013) „Aspirin-sinteza i svojstva“, Prirodoslovno-matematički fakultet , Split.
  • Potkonjak, Nađa (2012) „Kiralne molekule i optička izomerija“, Prirodoslovno-matematički fakultet , Split.
  • Knezović, Vesna (2012) „Živčani bojni otrovi“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Maleš, Ivana (2019) „Antimikrobna aktivnost kvaternih soli piridinijeva-4-aldoksima“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Crnčević, Doris (2017) „Sinteza kvaternih amonijevih soli kinuklidin-3-ola i piridinijeva-4-aldoksima s alkilnim lancima“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split.
  • Jurac, Valentina (2016) „Sinteza kvaternih soli 3-benzamidokinuklidina i njihova antimikrobna aktivnost“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
  • Kalaba, Damir (2016) „Doprinos d-karaktera u ds-hibridnim orbitalama i utjecaj na kut među njima“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
  • Muić, Anita (2015) „Sinteza kvaternih soli 3-klorkinuklidina i njihova antimikrobna aktivnost“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
  • Bazina, Linda (2014) „Kvaterne soli piridinijeva-2-aldoksima i njihova antimikrobna aktivnost“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
  • Gudelj, Martina (2014) „Sinteza i biološko djelovanje kvaternih soli kinuklidinijeva-3-ola“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
  • Dobrić, Anita (2006) „Priprava N-kvaternih derivata 3-amidokinuklidina“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.
  • Maduna, Ivanka (2002) „Sinteza glukokonjugata s heterocikličkim oksimima“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.

  Lista diplomskih radova

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content