Renata OdžakIZVANREDNI PROFESOR, Pročelnica odjela za kemiju
  OPĆE

  Odjel za kemiju
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 273
  Lokacija: ured B2-37, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: renata.odzak@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti
  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Dizajn i sinteza kvaternih amonijevih soli različitih heterocikličkih spojeva kao potencijalno biološko aktivnih spojeva
  • Sinteza kationskih surfaktanata kao potencijalnih dezinficijensa
  • Dizajn i sinteza heterociličkih oksima i njihovih derivata, potencijalnih protuotrova organofosfornih spojeva
  • Identifikacija novosintetiziranih spojeva FTIR i NMR (1D i 2D) spektroskopijom

  Članstva

  • Hrvatsko kemijsko društvo, HKD

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 2006. Znanstveno usavršavanje na polarimetru i FTIR-Raman spektroskopu, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb

  Obrazovanje

  • 1998. – 2004. Doktorski studij “Kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Kemija, grana Organska kemija
  • 1993. – 1997. Poslijediplomski studij “Kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistrica prirodnih znanosti, polje Kemija, grana Organska kemija
  • 1986. – 1992. Dodiplomski studij “Kemijska tehnologija”, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu – dipl. ing. kemijske tehnologije

  Radno iskustvo

  • 2021. – danas, pročelnica Odjela za kemiju, PMF, Sveučilišta u Splitu
  • 2019. – danas, izvanredna profesorica, PMF, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – 2018. prodekanica za poslovanje, PMF, Sveučilište u Splitu
  • 2014. – 2016. voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, PMF, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2016. voditeljica usmjerenja kemija na doktorskom studiju „Istraživanje u području edukacije u
   prirodnim i tehničkim znanostima“, PMF, Sveučilište u Splitu.
  • 2008. – 2018. docent, PMF, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2008. znanstveni novak – viši asistent, PMF, Sveučilište u Splitu
  • 2004. – 2006. znanstveni novak – viši asistent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, PMF,
   Sveučilište u Zagrebu
  • 1998. – 2004. znanstveni novak – asistent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Sveučilište u
   Zagrebu
  • 1994. – 1998. znanstveni novak – mlađi asistent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, PMF,
   Sveučilište u Zagrebu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  198561
  ReasercherID :  D-5094-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2021. – danas „Otkriće i razvoj novih bioaktivnih kvaternih amonijevih spojeva derivata kinuklidina“, HRZZ UIP-2020-02-2356, suradnik
  • 2017. – 2021. „Aktivnošću in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“, 3775, HrZZ projekt – suradnik
  • 2017. – 2019. „Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“, Zaklada ADRIS – Suradnik
  • 2007. – 2014. „Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva“, 119-1191344-3121, MZOŠ – suradnik
  • 2002. – 2006. „Enzimske transformacije saharida i kinuklidina“, 0119610, MZT – suradnik
  • 2000. – 2003. „Sinteza policikličkih derivata kao potencijalnih inhibitora TNF-“, Pliva d.d.– suradnik
  • 1995. – 2002. „Sinteze saharida i antidota organofosfornih spojeva“, 119401, MZT – suradnik
  • 1993. – 1995. „Sinteza i biološko djelovanje antidota organofosfornih spojeva“, MZT – suradnik

  Suradnje

  • Zavod za organsku kemiju Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu
  • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu
  • Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Fakultet znanosti o materijalima i primijenjenoj kemiji (FMSAC), Tehničko Sveučilište Riga, Latvija

  Uredništvo časopisa

  • MDPI, Antibiotics (gost urednik)

  Pozvana predavanja

  Recenzije

  • Vladušić „U svijetu kemije 8“, zbirka zadataka, Profil international, 2009.
  • Sokol i P. Bošković, „Vježbe iz koloidne kemije“, interna skripta , Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2016.
  • De Gruyter, Open Chemistry
  • Croatian Chemical Society, Croatica Chemica Acta
  • De Gruyter, Hetreocyclic Communication
  • MDPI, Molecules

  Publikacije

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Član lokalnog organizacijskog odbora za XXI HRVATSKI SKUP KEMIČARA I KEMIJSKIH INŽENJERA, 19-22. travnja 2009., Trogir, Hrvatska.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Opća kemija 1 – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2009-danas.
  • Opća kemija 2 – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2009-danas.
  • Praktikum iz opće kemije 1 – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2009-danas.
  • Praktikum iz opće kemije 2 – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2009-danas.
  • Opća kemija za fizičare – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2009-danas.
  • Kemija ugljikohidrata u kemiji – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2010-danas.
  • Izolacija fitonutrijenata – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2010-danas.
  • Organska kemija 2 – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2018-danas.
  • Praktikum iz organske kemije – sunositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2018-danas.
  • Organska kemija – nositelj, PMF u Splitu (Biologija), 2020-danas.
  • Kemija II – nositelj, Sveučilišni Odjel za studije mora u Splitu (Biologija i tehnologija mora), 2019- danas.
  • Organska kemija i biokemija-sunositelj, Sveučilišni studij mediteranske poljoprivrede, 2019-danas.
  • Organska kemija – nositelj, Sveučilišni Odjel za zdravstvene studije u Splitu (Medicinsko-laboratorijska dijagnostika), 2011-2019.
  • Osnove kemije 1 – nositelj, PMF u Splitu (Nutricionizam), 2012-2020.
  • Osnove kemije 2 – nositelj, PMF u Splitu (Nutricionizam), 2012-2020.
  • Opća kemija – nositelj, integrirani studij PMF u Splitu i Umjetnička Akademija u Splitu (Konzervacija i restauracija), 2009-2018.
  • Viši praktikum iz organske kemije – laboratorijske vježbe, PMF u Zagrebu, 2000-2002.
  • Organska kemija – seminar, PMF u Zagrebu, 1996-2006.
  • Uvod u organsku kemiju – seminar, PMF u Zagrebu, 1996-2004.
  • Praktikum iz organske kemije – laboratorijske vježbe, PMF u Zagrebu, 1994-2002.
  • Praktikum iz organske kemije1 i 2 – laboratorijske vježbe, PMF u Zagrebu, 1993-2006.
  • Diplomska nastava
  • Zelena kemija – sunositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2019- danas.
  • Forenzična kemija i toksikologija 1 – nositelj, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti u Splitu, 2017-danas.
  • Forenzična kemija i toksikologija 2 – nositelj, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti u Splitu, 2017-2020.
  • Izolacija fitonutrijenata – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2010-danas.
  • Kemija ugljikohidrata u kemiji – nositelj, PMF u Splitu (Biologija i kemija), 2010-danas.

  Poslijediplomska nastava

  • Kiralne molekule, kemija s druge strane ogledala – nositelj, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), PMF u Splitu, 2011-danas.
  • Energija i život – sunositelj, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), PMF u Splitu, 2011-2018.
  • Kemija u svakodnevnom životu – sunositelj, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), PMF u Splitu, 2011-2018.

  Nastavna literatura:

  • Renata Odžak „Laboratorijske vježbe iz opće kemije“, 2019, Sveučilište u Splitu.

  Mentoriranje

  Završni i Diplomski radovi

  https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Od%C5%BEak,%20Renata%20(15114)|text|profile&subgroup=dt-bachelor_thesis%7Cdt-doctoral_dissertation%7Cdt-graduation_thesis%7Cdt-master_thesis&pub_type=mentorship

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content