Ani GrubišićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za informatiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 287 , Lokacija:  soba B2-30, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: www.pmfst.unist.hr/~ani , E-mail: ani.grubisic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Tehničke znanosti ,  Znanstveno polje: Računarstvo

  Područja znanstvenog interesa

  • Inteligentni tutorski sustavi
  • Sustavi e-učenja
  • Prilagodljivi računalom oblikovani nastavni sadržaji

  Članstva

  • IEEE Computer Society, Technical Committee on Learning Technology – IEEE TCLT
  • Udruga bivših studenata i prijatelja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu – Alumni PMF

  Priznanja i nagrade

  • srebrna plaketa “Josip Lončar” za posebno istaknuti magistarski rad iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, 2007
  • životopis objavljen u desetom izdanju „Who’s Who in Science and Engineering, 2008 – 2009“, Marquis “Who’s Who” (SAD)
  • životopis objavljen u „Top 100 scientists 2008“, „International Biographical Centre“ (GB)
  • životopis objavljen u hrvatskom izdanju „Who is Who“ za 2013. godinu

  Obrazovanje

  • 2007 – 2012. Doktorski studij, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica tehničkih znanosti, polje Računarstvo
  • 2002 – 2007. Poslijediplomski studij, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu – Magistrica tehničkih znanosti, polje Računarstvo
  • 1997 – 2001. Diplomski studij “Matematika i informatika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica matematike i informatike

  Radno iskustvo

  • 2016- 2018, docent – prodekan za znanost, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013 – danas. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012 – 2013. znanstveni novak – viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2003 – 20012. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2002 – 2003. znanstveni novak – mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  257340
  ReasercherID :  A-6502-2009
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  2015 – danas, „Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)“, N00014-15-1-2789, Office of Naval Research grant – voditelj
  2007 – 2014, „Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja“, 177-0361994-1996, MZO, znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2003 – 2005, “Web-orijentirana inteligentna autorska ljuska”, TP-02/0177-01, MZO, tehnologijski project – suradnik
  2002 – 2006, “Računalni i didaktički aspekti inteligentnih autorskih alata u obrazovanju“, 177110, MZO, znanstvenoistraživački projekt – suradnik

  Pozvana predavanja

  Cognitive Science of Learning Program Review, Troy, New York, SAD, 7.-8. kolovoza, 2018.
  Cognitive Science of Learning Program Review, Seattle, Washington, SAD, 28.-29. lipnja, 2017.
  Cognitive Science of Learning Program Review, Los Angeles, California, SAD, 18.-19. rujna, 2016.
  Cognitive Science of Learning Program Review, Santa Barbara, California, SAD, 13.-14. listopada, 2015.
  NATO’s Science and Technology Organization – “Assessment of Intelligent Tutoring System Technologies and Opportunities” (Human Factors and Medicine Panel HFM-237) – RTO Task Group Meeting, Bonn/Wachtberg, Germany, 7.-11. travnja, 2014.

  Recenzije

  International Journal of Educational Technology in Higher Education – 2017 – danas
  Education and Information Technologies Journal – 2016 – danas
  Journal of Computing and Information Technology – 2014 – danas
  Journal of Educational Technology & Society – 2009 – danas
  Computers & Education Journal – 2012
  Proceedings of the IASK International Conference E-Activity and Leading Technologies & InterTIC – 2009
  KES International Conferences in Knowledge-Based and Intelligent Engineering & Information Systems – 2009

  Članstvo uređivačkog odbora

  Special Session on Advanced Educational Technologies, part of International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), Split, Hrvatska
  International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE)

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Uvod u računarstvo – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2002 – 2013
  Vizualno modeliranje – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2002 – 2011
  Vizualno modeliranje – Filozofski fakultet u Splitu – 2006 – 2016
  Programiranje 1 – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2002 – danas

  Diplomska nastava

  Objektno-orijentirana analiza i oblikovanje – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2011 – 2013
  Vrednovanje sustava e-učenja – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2011 – 2013
  Sustavi e-učenja – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – danas
  Projektiranje sustava e-učenja – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – danas

  Poslijediplomska nastava

  Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju – Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2014 – danas
  Sustavi e-učenja – Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2014 – danas
  Vrednovanje sustava e-učenja – Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu – 2014 – danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Buzov Ines (2011). „Računalni virus”
  • Stipinović Zoran (2011) “Metode obrade podataka u računalnim sustavima”
  • Prolić Marija (2012) “Sigurnost rada na računalu”
  • Vištica Marija (2012) “Problem trgovačkog putnika na prikladnom primjeru”
  • Marijanović Ana (2012). „Problem sedam mostova Konigsberga”
  • Dunić Stefan (2013). „Problem 8 kraljica“ – projekt
  • Anđelić Ivan (2013). „Hanojski tornjevi“ – projekt
  • Radovniković Vito (2014). „Grafička komponenta za mrežni prikaz znanja”
  • Oljica Mate (2014). „Vizualizacija osnovnih algoritama za sortiranja”
  • Banjan Ivona (2015). „Izrada portala o programskom jeziku Python u sustavu za uređivanje web sadržaja”
  • Barbarić Ivan (2015). „Automatsko upravljanje memorijom u Pythonu”
  • Stjepanović Dragica (2015). „Cjeloživotno učenje i digitalne kompetencije”
  • Sudar Krešimir (2016). „Izrada interaktivnog testa u Angular okruženju”
  • Tucak Sanja (2017). „Slagalica u Pythonu“
  • Kaleb Luka (2017). „Rješavanje Rubikove kocke u Pythonu“
  • Parčina Ivana (2017). „Sudoku u Pythonu“

   

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Krpan Divna (2005). „Metodologija vrednovanja znanja u sustavima za e-učenje“
  • Vidov Marija (2006). „Meta-analiza u sustavima e-učenja“
  • Banovac Martina (2008). „Vrednovanje inteligentnih tutorskih sustava“
  • Zulim Natalija (2008). „Replikacija eksperimenata u vrednovanju sustava e-učenja“
  • Burilović Marija (2008). „Pregled najvažnijih meta-analiza o učinkovitosti učenja i poučavanja temeljenog na računalu“
  • Raos Josipa (2008). „Eksperimentalni dizajn u vrednovanju učinkovitosti sustava e-učenja“
  • Čulav Ivana (2008). „Statističke metode za procjenjivanje veličine učinka“
  • Šuljug Anita (2008). „Inteligentni agenti za pretraživanje Web-a“
  • Mihanović Marina (2009). „Uporaba inteligentnih agenata u dinamičkom generiranju courseware-a“
  • Musulin Marin (2011). „Vrednovanje sustava e-učenja metodom eksperimenta“
  • Peraić Ivan (2012). „Bayesove mreže u modeliranju učenika“
  • Tokić Ivana (2012). „Pristup oblikovanju eksperimenta za vrednovanje sustava e-učenja“
  • Iglić Šime (2013). „Pristup oblikovanju ontološki utemeljenog područnog znanja“
  • Matijašević Mira (2014). „Kriteriji za vrednovanje nastavnih sadržaja u sustavu za upravljanje učenjem”
  • Frakić Senka (2014). „Stereotipni model učenika u sustavima e-učenja”
  • Longin Jelena (2014). „Oblikovanje nastave u sustavima e-učenja”
  • Vištica Marija (2014). „Metode za uzorkovanje područnog znanja u inteligentnim tutorskim sustavima”
  • Kuvačić Ivan (2015). „Pristup ostvarivanju prilagodljivosti prema znanju u sustavima za upravljanje učenjem”
  • Paskvali Kristijana (2015). „Model sustava za upravljanje razredom”
  • Duraković Mensur (2016). „Opće inteligentno okruženje za poučavanje – GIFT Tutor”
  • Roguljić Luka (2016). „Obrnuta učionica”
  • Bilić Marina (2016). „Bloomova taksonomija znanja u sustavima e-učenja”
  • Radovniković Vito (2016). „Bayesova statistika u Pythonu”
  • Fonić Mia (2016). „Obrazovanje u oblaku”
  • Bajić Natko (2017). „Analitika učenja u sustavima e-učenja“
  • Knez Anita (2018). „Oblikovanje dodataka u sustavima e-učenja”

   

  Mentorstva završnih i diplomskih radova

  Start typing and press Enter to search