Roko VladušićViši predavač
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 288 , Lokacija:  soba B2-11, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: vladusic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti; interdisciplinarne znanosti ,  Znanstveno polje: interdisciplinarne prirodne znanosti; obrazovne znanosti

  Područja znanstvenog interesa

  • Metodičko znanje kemije
  • Jezik nastave kemije
  • Nastavne strategije za (re)konstrukciju znanja kemije

   

  Članstva

  • International Union of Pure and Applied Chemistry
  • Hrvatsko kemijsko društvo Split

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  Priznanja i nagrade

  Obrazovanje

  • 2012. – 20017. Doktorski studij “Istraživanje u području prirodnih i tehničkih znanosti; Usmjerenje: Kemija“ Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Doktor interdisciplinarnih znanosti, polje Obrazovne znanosti.
  • 2004. – 2006. Poslijediplomski studij “Didaktika prirodnih znanosti; Usmjerenje: Kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar didaktike prirodnih znanosti; Usmjerenje: Kemija, polje Interdisciplinarne prirodne znanosti.
  • 1991. – 1998. Diplomski studij “Biologija i kemija“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije.

  Radno iskustvo

  • 2011. – danas, viši predavač, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2011., predavač, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1999. – 2006. nastavnik kemije i biologije
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  2017. – „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ – suradnik

  2015. – 2016., „Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – STEMp“ – suradnik

  2015. – 2016. „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ – suradnik

   

  Suradnje

   

  Pozvana predavanja

  Uloga eksperimentalnog rada učenika u nastavi kemije. Treći dani kemije, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Bosna i Hercegovina, 2016.

  Koliko čvrstim vezama smo vezani? Priča o razumijevanju kemijskih veza u hrvatskom obrazovnom sustavu. 24. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 2015.

  Znanje o poučavanju kemije s naglaskom na važnost i ulogu jezika. Drugi dani kemije, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, 2014.

  Do you speak chemish? Language – a determining factor of succes in teaching and learning chemistry. 2. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju, Split, Hrvatska, 2012.

   

  Recenzije

  Chemical Education Research and Practice, Royal Society of Chemistry, 2016. – danas.

  Magistra Iadertina, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, 2016.

   

  Članstvo uređivačkog odbora

  NASTAVNA DJELATNOST

  Nastava

   

  Preddiplomska nastava

  Povijest kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013 – 2015.

   

  Diplomska nastava

  Istraživanja u kemijskom obrazovanju, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013-2017.

  Metodička praksa, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006-2012.

  Metodička praksa nastave kemije sa seminarom, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012-2018.

  Metodika nastave kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006-2012.

  Metodika nastave kemije I, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012-2018.

  Metodika nastave kemije I, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2013-2018.

  Metodika nastave kemije II, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012-2018.

  Metodika nastave kemije II, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2013-2018.

  Povijest kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013 – 2016.

  Praktikum iz metodike nastave kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006-2012.

  Praktikum iz metodike nastave kemije I, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012-2018.

  Praktikum iz metodike nastave kemije I, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2013-2018.

  Praktikum iz metodike nastave kemije II, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012-2018.

  Praktikum iz metodike nastave kemije II, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2013-2018.

  Praktikum iz Opće kemije I, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007-2008.

   

  Poslijediplomska nastava

   

   

   

  Mentoriranje

   

  Završni radovi

   

  Diplomski radovi

  1. Čolak, I. (2014). Pogrešna razumijevanja koncepta kemijske ravnoteže. Prirodoslovno-matematički fakultet. (voditelj: doc. dr. sc. Stjepan Orhanović)
  2. Marjanović, V. (2014). Uloga Facebook grupe u pripremi studenata za poučavanje kemije. Prirodoslovno-matematički fakultet. (voditelj: doc. dr. sc. Stjepan Orhanović)
  3. Stijelja, M. (2013). Usporedba nastave kemije utemeljene na frontalnom i grupnom radu na primjeru obrade nastavne jedinice „Soli“. Prirodoslovno-matematički fakultet. (voditelj: doc. dr. sc. Stjepan Orhanović)
  4. Lozo, M. (2010.) Razumijevanje koncepta kovalentne veze. Prirodoslovno-matematički fakultet. (voditelj: doc. dr. sc. Stjepan Orhanović)

   

  Magistarski radovi

   

  Doktorske disertacije

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content