Tanja VojkovićDocent
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619-239, Lokacija:  soba B3-61, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:, E-mail: tanja.vojkovic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teorija grafova
  • Kombinatorika

  Članstva

  • Hrvatsko matematičko društvo
  • Splitsko matematičko društvo
  • Udruga bivših studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

  Obrazovanje

  • 2008. – 2015. Doktorski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Matematika
  • 2002. – 2008. Diplomski studij “Matematika i informatika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica matematike i informatike

  Radno iskustvo

  • 2015. – poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009. – 2015. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • Diskretni matematički modeli u kemiji, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske – suradnik
  • EuroGIGA: Graphs in Geometry and Alghoritms, 2011.-2014. (GReGAS) – suradnik

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Časopis AMAS, Odjel za matematiku, Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu – 2016 – danas
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Kombinatorna i diskretna matematika – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2014-danas
  • Matematika – Sveučilišni studijski centar za studije mora, Sveučilište u Splitu – 2009 – 2010
  • Obične diferencijalne jednadžbe – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2009 -2016
  • Kompleksna analiza – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2010
  • Teorija skupova – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2014
  • Diferencijalni i integralni račun I – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2015 – 2017
  • Uvod u matematiku – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2016 – danas
  • Diferencijalni i integralni račun II – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2016
  • Osnove matematičke analize – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2014 – 2016
  • Uvod u matematiku – Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Mostaru – 2015 – danas
  • Matematika II – Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Mostaru – 2017 – danas

  Diplomska nastava

  • Metodika nastave matematike – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2009-2011
  • Metodika nastave elementarne geometrije – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2012 – 2016
  • Metodika nastave elementarne aritmetike – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2012 – 2014
  • Metodika nastave primijenjene matematike – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2015
  • Odabrana poglavlja matematičke analize – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – 2015
  • Matematička logika – Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Mostaru – 2016

  Diplomski radovi

  • Ivić Sarah (2017). „Bojanja planarnih grafova“, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (neposredni voditelj)

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content