Tomislav RončevićDocent
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 274 , Lokacija:  soba B2-26, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: tomislav.roncevic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Biologija

  Područja znanstvenog interesa

  •     Antimikrobni peptidi: identifikacija & dizajn, konformacijske promjene i mehanizam djelovanja
  •     Molekularna mikrobiologija
  •     Bioinformatika & analiza NGS podataka

  Članstva

  • Hrvatsko biofizičko društvo
  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
  • Hrvatsko mikrobiološko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  •     01/05/2017 – 30/09/2017 – Odjel za životne znanosti, Sveučilište u Trstu, Trst, Italija
  •     01/06/2015 – 25/11/2017 (niz kraćih boravaka, kumulativno >2 mjeseca) – Odjel za životne znanosti,    Sveučilište u Trstu, Trst, Italija

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Splitu u području prirodnih znanosti za rad objavljen u iznimnom časopisu, 2015
  • Nagrada Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Splitu za najboljeg znanstvenika u suradničkom zvanju u 2018. godini.

  Obrazovanje

  • 2014. – 2019, Doktorski studij “Biofizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Doktor prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 2004. – 2014. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Profesor biologije i kemije/magistar edukacije biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 11/2019. – danas, poslijedoktorand, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 07/2019. – 11/2019., poslijedoktorand, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  • 02/2015. – 05/2019., doktorand, Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 15/09/2014 – 14/12/2017, „Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori“, 8481, Hrvatska zaklada za znanost – Suradnik
  • 01/05/2017 – 30/11/2017, „Antimikrobni peptidi – nove mogućnosti borbe protiv multirezistentnih kliničkih patogena i stanica raka“, 2181-202-01-01-17-0028 , Studentski zbor Sveučilišta u Splitu – Voditelj

  Suradnje

  • Prof. Alessandro Tossi (Odjel za životne znanosti, Sveučilište u Trstu, Trst, Italija) – sinteza peptida, te ispitivanje konformacije i mehanizma djelovanja antimikrobnih peptida
  • Prof. Vedrana Čikeš-Čulić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska) – utjecaj antimikrobnih peptida na stanice raka
  • Prof. Ana Maravić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska) – osjetljivost standardnih bakterijskih sojeva i kliničkih izolata na nove antimikrobne peptide
  • Dr. Marco Gerdol (Odjel za životne znanosti, Sveučilište u Trstu, Trst, Italija) – otkrivanje novih antimikrobnih peptida u kralježnjacima i beskralježnjacima kombinirajući podatke dostupne u transkriptomskim i proteinskim bazama podataka, te koristeći tehnike sekvenciranja
  • Dr. Goran Gajski (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska) – ispitivanje cito- i genotoskičnog efekta antimikrobnih peptida na stanice domaćina (leukociti)
  • Lucija Krce, doktorand (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska) – ispitivanje djelovanja antimikrobnih peptida na bakterijsku membranu koristeći mikroskopiju atomskih sila
  NASTAVNA DJELATNOST

  Diplomska nastava

  • Praktikum iz biofizike (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Bioinformatika (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015 – danas

  Start typing and press Enter to search

  Josipa Šćurla Skip to content