Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički

Zbog određene srodnosti polja matematike i informatike (za studiranje informatike nužna su matematička predznanja, a informatika se pokazala kao najatraktivnije područje za primjenu matematičkih modela i vještina) ovaj dvopredmetni studij ima zanimljiv, raznovrstan i ostvariv program u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i informatički kolegiji. Studij traje 3 godine, a po njegovu završetku student dobiva akademsku titulu sveučilišnog prvostupnika matematike i informatike. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova  (121) i informatičkih (54) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike i informatike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika, Matematika i informatika ili Informatika, nastavničkog usmjerenja, kako na PMF-u, tako i svugdje u Hrvatskoj ili Europi. Iako je sam studij nastavničkog usmjerenja sa svojim prirodnim nastavkom na nekom od nastavničkih diplomskih studija, njegova glavna karakteristika je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i informatičkih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti ne samo u obrazovnom sustavu, već u radu u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.

Popis obveznih i izbornih predmeta studijskog programa

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM155 Elementarna matematika 45 45 7
PMM153 Linearna algebra I 45 60 8,5
PMM151 Uvod u matematičku analizu 45 60 8,5
PMID10 Programiranje I 30 30 6
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
Ukupno obvezni 165 0 225 30,5
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM152 Diferencijalni i integralni račun I 45 60 8,5
PMM019 Elementarna geometrija 30 30 6
PMM154 Linearna algebra II 45 60 8,5
PMID20 Programiranje II 30 30 6
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
Ukupno obvezni 150 0 210 29,5
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM156 Diferencijalni i integralni račun II 45 60 9
PMM700 Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova 30 30 5
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 30 5
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
Ukupno obvezni 165 0 180 30
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM804 Kombinatorika 30 30 5
PMM102 Uvod u teoriju brojeva 30 30 5
PMM701 Uvod u primijenjenu matematiku 30 30 5
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMIC71 Praktikum iz internetskih usluga 30 2
PMM013 Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara 30 3
PMM161 Seminar iz osnova matematike 45 4
Ukupno obvezni 120 75 150 30
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM116 Kompleksna analiza 30 30 6
PMM807 Elementarna matematika u kurikulu 30 30 5
PMIC25 Računalni sustavi 45 45 8
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
PMM012 Metodički seminar: Natjecanja iz Matematike 30 3
PMM917 Primjena tehnologije u nastavi matematike 30 3
PMM017 Matematički programski alati I 30 2
Ukupno obvezni 135 90 135 32
VI semestar
OPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM716 Uvod u vjerojatnost 45 45 8
PMM715 Osnovne algebarske strukture 30 30 6
PMM018 Matematički programski alati II 30 2
PMM809 Vrednovanje u nastavi 30 3
PMIC40 Sigurnost računalnih učionica 15 15 2,5
PMID38 Vizualni programski jezici i okružja 15 15 2,5
PMM805 Završni preddiplomski ispit 4
Ukupno obvezni 105 30 135 28

Sa završenim preddiplomskim studijem Matematika i informatika PMF-a u Splitu, s gornjim planom i programom, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:

  • Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički;
  • Diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički; (Umjesto položenih kolegija koji se nalaze u programu studija propisat će se odgovarajuće zamjene: Financijska matematika, Teorija igara i Euklidski prostori)
  • Diplomski studij Informatika, smjer: nastavnički; (umjesto položenih kolegija koji se nalaze u programu diplomskog studija propisat će se Programiranje mrežnih aplikacija)

Start typing and press Enter to search

Skip to content