Sveučilišni diplomski studij Fizika, smjer Računarska fizika koncipiran je tako da studenti kroz obvezne predmete stječu napredna znanja iz različitih grana fizike: od fizike elementarnih čestica i nuklearne fizike, preko atomske i molekularne do fizike kondenzirane tvari.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike (mag. phys.).

Studenti koji uspješno završe ovaj studij mogu, uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, upisati neki od srodnih poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj i svijetu.

Snažan naglasak daje se na projektni rad studenata te na primjenu modeliranja pri rješavanju fizikalnih problema. Bogata lepeza izbornih predmeta studentima daje dodatne mogućnosti daljnjeg usavršavanja u različitim granama fizike, te u matematici i programiranju.

Ovaj smjer studentima daje kompetencije za zaposlenje i budući profesionalni razvoj ne samo u fizici, nego i u drugim gospodarskim granama koje zahtijevaju dobro poznavanje modeliranja i tumačenja njegovih rezultata (na primjer, u financijskom sektoru ili u području informacijskih tehnologija).

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T

 

obvezni

PMP200 Kvantna fizika II 30 0 30 0 6
PMP201 Fizika čvrstog stanja 30 0 30 0 6
PMP122 Eksperimentalne metode moderne fizike 30 15 0 0 4
PMP270 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama 30 15 15 0 5
UKUPNO 120 30 75 0 21
izborni PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMT058 Osnove elektronike I 30 15 0 0 5
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMP20F Praktikum iz moderne fizike 0 0 40 0 3
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 0 30 0 6
PMP401 Specijalna teorija relativnsoti 30 0 15 0 4
PMIC30 Računalne mreže 30 0 30 0 5
PMII50 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP20B Mehanika neprekidnih sredina 45 0 0 0 5
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 0 30 0 5
PMP274 Simetrije u fizici 30 15 15 0 5
PMM919 Uvod u Liejeve grupe i Liejeve algebre 45 15 0 0 5
PMP275 Numeričke metode u fizici i tehnici 45 15 0 0 5
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 0 30 0 5
PMP202 Kvantna računala 30 15 0 0 5
PMII50 Računalna grafika 30 0 30 0 5
PMIH10 Baze podataka 30 0 30 0 5
PMP261 Uvod u mehaniku fluida 30 0 30 0 6
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara.
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
obvezni PMP203 Nuklearna fizika 30 0 30 0 5
PMP204 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku 30 30 0 0 6
PMP104 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima 30 0 15 0 4
PMP271 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici 30 0 30 0 6
PMP20E Fizika elementarnih čestica I 30 0 15 0 5
UKUPNO 150 30 90 0 26
izborni PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 0 30 0 6
PMP233 Istraživački rad iz računarske fizike I 0 20 0 0 5
PMT061 Osnove elektronike II 30 15 0 0 5
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 0 30 0 6
PMT179 Obnovljivi izvori energije 15 15 0 0 2
PMP105 Znanstvena komunikacija 20 10 0 0 2
PMP103 Povijest moderne fizike 30 0 0 0 3
PMIC60 Programiranje mrežnih aplikacija 30 0 30 0 5
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 0 30 0 6
PMID70 Operacijski sustavi 30 0 30 0 5
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
obvezni PMP234 Fizika elementarnih čestica II 30 0 15 0 5
PMP272 Analiza podataka u fizici visokih energija 30 0 30 0 6
UKUPNO 60 0 45 0 11
izborni PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMP141 Biofizika 30 15 15 0 6
PMII50 Računalna inteligencija s primjenama 20 20 20 0 5
PMP207 Moderna spektroskopija 30 15 15 0 6
PMP009 Povijest klasične fizike 30 0 0 0 3
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 0 30 0 6
PMP401 Specijalna teorija relativnosti 30 0 15 0 4
PMP381 Uvod u supravodljivost 30 0 0 0 3
PMT167 Praktikum iz osnova elektronike 0 0 30 0 3
PMIC30 Računalne mreže 30 0 30 0 5
PMP20B Mehanika neprekidnih sredina 45 0 0 0 5
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 0 30 0 5
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 0 15 0 2
PMP232 Istraživački rad iz računarske fizike II 5 15 0 0 5
PMP273 Fizika plazme i fuzijska tehnologija 45 30 0 0 6
PMP133 Astročestična fizika 30 0 15 0 5
PMP20C Termodinamika nepovratnih procesa 45 0 0 0 6
PMP125 Obrada signala u prirodnim znanostima 30 0 30 0 5
PMP202 Kvantna računala 30 15 0 0 5
PMII50 Računalna grafika 30 0 30 0 5
PMIH10 Baze podataka 30 0 30 0 5
PMP402 Numeričko modeliranje elektonske strukture 30 0 15 0 5
PMP261 Uvod u mehaniku fluida 30 0 30 0 6
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMPMSC Diplomski rad 0 10 0 0 30
UKUPNO 30

Start typing and press Enter to search

Skip to content