O studiju:

 Na smjeru primijenjena matematika se uz fundamentalno matematičko obrazovanje dobiva i čitav niz  znanja iz različitih grana fizike, matematičke fizike i primijenjene matematike. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova (138) i fizikalnih (26) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika kako na inženjerskom smjeru  (teorijska matematika), tako i na nastavničkom smjeru diplomskog studija Matematika  PMF-a, ali i svugdje u Hrvatskoj ili Europi. Međutim, glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i fizikalnih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su sposobni svoje integralne matematičko-fizikalne kompetencije, znanja i vještine primijeniti na modeliranje i rješavane različitih problema u tehnici i fizici.

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM830 Osnove matematike 45 45 8
PMM832 Linearna algebra I 45 45 8
PMM800 Uvod u matematičku analizu 30 30 5
PMID10 Programiranje I 30 30 6
PMM017 Matematički programski alati I 30 2
PMS250 Strani jezik u struci I (Engleski) 30 2
Ukupno obvezni 150 30 180 31
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM801 Matematička analiza I 30 30 5
PMM834 Linearna algebra II 45 45 8
PMM019 Elementarna geometrija 30 30 6
PMID20 Programiranje II 30 30 6
PMM018 Matematički programski alati II 30 2
PMS251 Strani jezik u struci II (Engleski) 30 2
Ukupno obvezni 135 30 165 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM802 Matematička analiza II 45 45 9
PMM127 Teorija igara 30 30 5
PMP001 Opća fizika I 30 9
PMM108 Uvod u numeričku matematiku 30 30 5
Ukupno obvezni 105 135 28
Izborni Izborna grupa Fakultativni predmeti
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
PMS111 Sociologija znanosti 15 15 2
Bira se ukupno najviše jedan predmet iz izborne grupe Fakultativni predmeti za 3. i 4. semestar zajedno (student nije dužan upisati niti jedan predmet).
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM804 Kombinatorika 30 30 5
PMM102 Uvod u teoriju brojeva 30 30 5
PMM111 Algebarske strukture 30 30 6
PMP003 Opća fizika II 9
PMM112 Teorija skupova 30 30 6
Ukupno obvezni 120 120 31
Izborni

 

Izborna grupa Fakultativni predmeti
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
PMS104 Jezična kultura 15 15 2
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 2
PPB268 Čovjek i zdravlje 30 2
Bira se ukupno najviše jedan predmet iz izborne grupe Fakultativni predmeti za 3. i 4. semestar zajedno (student nije dužan upisati niti jedan predmet).

 

V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM803 Matematička analiza III 45 30 7
PMM103 Obične diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM820 Fourierova analiza i primjene 30 30 5
Ukupno obvezni 105 90 24
Izborni Izborna grupa Fizika
PMP006 Opća fizika III 60 15 30 8
PMP116 Klasična mehanika 45 45 8
PMP118 Elektrodinamika 45 45 8
Bira se 8 ECTS bodova  odnosno jedna predmet.
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM716 Uvod u vjerojatnost 45 45 8
PMM116 Kompleksna analiza 30 30 6
PMM821 Metode primijenjene matematike 30 30 5
PMM114 Uvod u topologiju 30 30 6
PMM805 Završni preddiplomski ispit 4
Ukupno obvezni 135 135 29

Uvjeti upisa i nastavka studija:

Sa završenim preddiplomskim studijem Matematika; smjer: primijenjena matematika, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:

  • diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički;
  • diplomski studij Matematika; smjer: teorijski

Start typing and press Enter to search

Skip to content