ZNANSTVENI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ „ISTRAŽIVANJE U EDUKACIJI U PODRUČJU PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI“

Usmjerenja:

 • Biologija
 • Informatika
 • Kemija
 • Tehnika

U pripremi, usmjerenja:

 • Fizika
 • Matematika

Dobrodošli
na stranice poslijediplomskog znanstvenog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ova mrežna stranica ima za cilj upoznati Vas sa sadržajem, organizacijom i prednostima studija. Studij je interdisciplinarnoga pristupa, u Republici Hrvatskoj jedini doktorski studij za znanstveno usavršavanje diplomiranih profesora i magistara edukacije koji bi, uz posjedovanje kvalitetnog znanja iz uže struke, bili osposobljeni za znanstveno istraživanje i unapređenje nastave u području prirodnih i tehničkih znanosti. Brzi razvoj znanosti, mnoštvo novih spoznaja u prirodnim i tehničkim znanostima razlozi su sve veće potrebe za cjeloživotnim usavršavanjem nastavničkog kadra, razvoja novih strategija i metodologija te izrade suvremenih programskih sadržaja na svim razinama školovanja. Cilj programa Doktorskoga studija jest odgojiti eksperte vične korištenju interdisciplinarnih metoda i načela kakve traže spomenuti izazovi.

dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, prof. emerita
Voditeljica studija

Zašto doktorski studij iz edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti?

Studij je namijenjen polaznicima s izraženim zanimanjem za probleme obrazovanja, kojima je želja da znanjem i iskustvom stečenim kroz rad na doktorskoj disertaciji unaprijede kvalitetu vlastitoga djelovanja u svim oblicima odgojno-obrazovnoga rada, cjeloživotnoga obrazovanja, istraživanja u području odgoja i obrazovanja i na osnovi svega doprinesu uspješnom unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa.

Ovim studijem, nastavnicima je omogućeno stjecanje višeg akademskog stupnja u kontinuiranom obrazovnom procesu s težištem na specifičnim aspektima obrazovanja odabrane struke, poput suvremenih metoda učenja i poučavanja, uvođenja e-učenja i sustava e-učenja u nastavni proces, dijagnosticiranja i rješavanja teškoća u učenju i razvijanje kvalitetnijih načina poučavanja, evaluacije kurikuluma, izrade novih kurikuluma, uvođenja novih metoda i medija u obrazovni sustav, mentorskog rada s talentiranim učenicima te razvijanja sposobnosti procjene znanja i nastavnih sadržaja.

Studij omogućava stjecanje uvjeta za napredovanje u školi i u obrazovnim ustanovama, za zapošljavanje na višim školama, na visokim učilištima koja obrazuju nastavnički kadar, istraživačkim institutima, u prosvjetnim službama i zavodima, agenciji za odgoj i obrazovanje, agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, izdavačkim kućama koje izdaju školske udžbenike i dr. te učešće u Savjetodavnim tijelima za pitanja školstva.

Prednost studija je individualan rad sa studentima, pristup nastavnim bazama te interdisciplinarni pristup obrazovanju iz područja uže struke. Istraživački rad je s težištem na edukaciji u području prirodnih ili tehničkih znanosti, a provodi se integracijom temeljnih sadržaja iz obrazovnih znanosti, predmetnih metodika i temeljne akademske discipline. Iskustvo nam je pokazalo veliku spremnost nastavnika u školama na suradnju u istraživačkom radu naših polaznika, budući da je škola istraživački poligon, odnosno laboratorij, a realizacija istraživanja se provodi uz sudjelovanje predmetnih nastavnika i učenika.

Uvjeti za upis u I. godinu studija:

Studij mogu upisati pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski studij) nastavničkog smjera odgovarajuće struke.
 • završili sveučilišni diplomski studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski studij) inženjerskog ili istraživačkog smjera, uz stečene pedagoške kompetencije od 60 ECTS bodova.
 • stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom Poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, uz obvezno polaganje sljedećih ispita:
 • Izborni predmet iz skupine predmeta Metodologija i statistika (I. semestar)
 • Obvezni predmet iz uže struke (II. semestar)
 • Izborni predmet iz skupine predmeta Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju (II. semestar)
 • Izborni predmet iz metodike struke (III. semestar)
 • Istraživački seminar I (III. semestar)
 • Istraživački seminar II (IV. semestar)

Akademski stupanj

Akademski naziv koji se stječe po završetku studija: Doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje obrazovne znanosti

Školarina

Školarina iznosi 15 000,00 kn po akademskoj godini.

Kurikulum

Doktorski studij traje tri godine. Kurikulum doktorskog studija sastoji se od obveznog i izbornog dijela. Obvezni dio obuhvaća psihološko-pedagoške sadržaje (psihologija, didaktika, metodologija) i metodiku struke. Izborne predmete iz područja društvenih znanosti i iz područja uže struke student/ica bira u dogovoru s mentorom, uzimajući u obzir osobni interes i temu doktorske disertacije.

Nastavnici i mentori na doktorskom studiju su aktivni znanstvenici s međunarodno relevantnim publikacijama i kompetencijama u vođenju istraživačkih projekata i mentorstvu.
Kontaktirajte naše nastavnike kako bi saznali više o istraživačkim programima.

Povjerenstvo poslijediplomskog sveučilišnog studija „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ (Povjerenstvo)

 • prof. emerita dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, voditeljica studija  (pavela@pmfst.hr)
 • doc. dr. sc. Nikola Marangunić, zamjenik voditelja studija i predstavnik Samostalne katedre za društveno-humanističke znanosti (nikola@pmfst.hr)
 • doc. dr. sc. Viljemka Bučević-Popović, prodekanica za znanost (viljemka@pmfst.hr)
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, voditelj usmjerenja Biologija (mrus@pmfst.hr)
 • doc. dr. sc. Ani Grubišić, voditeljica usmjerenja Informatika (ani@pmfst.hr)
 • doc. dr. sc. Stjepan Orhanović, voditelj usmjerenja Kemija (stipe@pmfst.hr)
 • doc. dr. sc. Stjepan Kovačević, voditelj usmjerenja Tehnika (stjepan@pmfst.hr)

Obavijest o obrani teme doktorskog rada/javni razgovor – Snježana Smerdel

Snježana Smerdel, studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” usmjerenje Kemija, podnijela je prijavu za pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada/javnog razgovora i  prijavila temu pod naslovom:
Implementacija strategije predučenja u srednjoškolskoj nastavi kemije

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu na 158. sjednici, održanoj dana 17. travnja 2019. godine donijelo je odluku o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada u sastavu:

 1. professor emerita Maja Pavela-Vrančić, Sveučilište u Splitu –  predsjednica
 2. doc. dr. sc. Ani Grubišić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – članica
 3. doc. dr. sc. Stjepan Orhanović, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – član
 4. doc. dr. sc. Nikola Marangunić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu –  član
 5. prof. dr. sc. Meliha Zejnilagić-Hajrić, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo – članica (mentorica)

Izlaganje teme doktorskog rada/javni razgovor održati će se u petak, 26. travnja 2019. godine s početkom u 13:00 sati u Vijećnici Fakulteta B1-11, Ruđera Boškovića 33, Split.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju obrani teme doktorskog rada/javnom razgovoru.

Datum objave: 17. travnja 2019.

Doktorski radovi

Obrana Seminara I

Damir
Purković
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi 20. siječnja
2014.
Sanda Šimičić Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualne razine znanja u nastavi kemije 18.
veljače 2014.
Roko Vladušić Pedagogical content knowledge with particular focus on chemical bonding concepts and language-based issues 3. travnja 2014.
Monika Mladenović Učenje i poučavanje programiranja temeljeno na igrama 29.
travnja 2014.
Nikolina Bubica Strategije poučavanja i faktori koji utječu na unapređenje znanja programera početnika 5.
svibnja 2014.
Krešimir Rakić Vrednovanje znanja u sustavima e-učenja korištenjem zadataka objektivnog tipa na kontroliranom prirodnom jeziku 1.
srpnja 2014.
Mila Bulić Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život 6.
studenog 2015.
Snježana Smerdel Implementacija strategije pred-učenja u prirodoznanstvenom
obrazovanju
22.
travnja 2016.
Divna Krpan Poučavanje programera početnika u visokom obrazovanju 22.
rujna 2016.
Žana Žanko Miskoncepcije u uvodnoj nastavi programiranja 22.
rujna 2016.
Marijana Zaninović Uloga interaktivnih modela u
poučavanju sadržaja organske kemije
30. lipnja 2017.
Nikolina Ribarić Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi kemije 8. svibnja 2018.
Marina Balažinec Tlo kao model za poučavanje složenih odnosa u ekosustavu 9. svibnja 2018.
Ivanka Podrug Metodičke kompetencije nastavnika prirodoslovnog područja i poučavanje procesa fotosinteze 15. lipnja 2018.
Lana Šarić Metodičko znanje i Uvjerenja budućih nastavnika kemije u Hrvatskoj 15. lipnja 2018.

Konferencije i radionice u organizaciji PMF-a u Splitu uz učešće doktoranada

 

 • U zajedničkoj suradnji s vodećim svjetskim udruženjem kemičara International Union for Pure and Applied Chemistry (u sklopu programa Flying Chemists), Hrvatskim kemijskim društvom i uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, Fakultet je organizirao
  • Hrvatsku konferenciju o kemijskom obrazovanju, 2010.
  • Hrvatsku konferenciju o kemijskom obrazovanju, 2012.
  • Hrvatsku konferenciju o kemijskom obrazovanju, 2016.
  • Hrvatsku konferenciju o kemijskom obrazovanju, 2018.

Konferencija ima međunarodni značaj i jedina je takve vrste na području Srednje i Jugoistočne Europe. Osmišljena je kao niz radionica, predavanja te pisanih/posterskih priopćenja koja se odnose na najnovija istraživanja u kemijskom obrazovanju.

 • Workshop Active Learning in STEM Education, 2017. u suradnji s Penn State University, Pensilvanija, SAD
 • Suvremene tehnologije u obrazovanju, 2017.

Kontakti

Voditeljica službe za poslijediplomske studije, cjeloživotno obrazovanje i mobilnost studenata Mara Maretić, dipl. iur., stoji Vam na raspolaganju za sve informacije i pitanja. Možete je kontaktirati putem: e-maila: edukacija-dr@pmfst.hr, na tel: 021/619-209 ili osobno (kabinet B1-35).

Što Vas još zanima?

Slobodno nam se obratite sa svim pitanjima, odgovorit ćemo vam u kratkom roku.

Start typing and press Enter to search