Ovaj studij predstavlja logičan nastavak preddiplomskih studija Informatike, Matematike i informatike, Fizike i informatike te Informatike i tehnike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata s posebnim naglaskom na metodičku, nastavničku komponentu. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima. Stečena znanja na diplomskom studiju informatika magistrima omogućuju nastavak školovanja na poslijediplomskim i doktorskim studijima srodnih orijentacija u Hrvatskoj i inozemstvu. Nastavak studiranja na višoj razini moguć je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu; na poslijediplomskom doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije Sveučilišta u Splitu, na poslijediplomskom doktorskom studiju FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, Sveučilišta u Zagrebu i drugim studijima. Po završetku, studenti stječu zvanje magistar/magistra edukacije informatike.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIK10 Sustavi e-učenja 30 30 5
PMID54 Modeliranje sustava programske podrške 30 30 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMS105 Didaktika 30 15 3
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 3
Ukupno obvezni 21
Izborni PMIH40 Metodologija dizajna interakcija 30 30 5
PMII50 Računalna grafika 30 30 5
PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMII40 Uvod u obradu prirodnog jezika 30 30 5
Izborni informatički predmeti iz grupe I-D1 5
PMM850 Matematičke osnove kriptografije 30 30 5
PMIG20 Osnove teorije strategijskih igara 30 30 5
Izborni matematički predmeti iz grupe I-D1 5
Studenti upisuju jednu kombinaciju izbornih informatičkih predmeta:
Metodologija dizajna interakcija + Multimodalna interakcija i sučelja;
Računalna grafika + Računalni vid;
Uvod u podatkovnu znanost + Rudarenje podataka;
Uvod u obradu prirodnog jezika + Jezični procesori.
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIK30 Projektiranje sustava za e-učenje 30  30 5
PMIC50 Raspodijeljeni sustavi 30 30 5
PMIH60 Multimedijalni sadržaji u obrazovanju 15 1
PMIK50 Metodika nastave informatike I 30 30 30 6
PMS170 Pedagogija 30 15 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 15 1
Ukupno obvezni predmeti 24
Izborni PMIH50 Multimodalna interakcija i sučelja 30 30 5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIH12 Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka 30 30 5
Izborni informatički predmeti iz grupe I-D2 5
Studenti upisuju jednu kombinaciju izbornih informatičkih predmeta
Metodologija dizajna interakcija + Multimodalna interakcija i sučelja;
Računalna grafika + Računalni vid;
Uvod u podatkovnu znanost + Rudarenje podataka / Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka;
Uvod u obradu prirodnog jezika + Jezični procesori.
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIK20 Tehnologije sustava e-učenja 30 30 5
PMID56 Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške 30 30 5
PMIK60 Metodika nastave informatike II 30 30 30 6
PMIK51 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I 15 30 3
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 30 15 3
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 2
Ukupno obvezni predmeti 24
Izborni PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMII15 Dubinsko strojno učenje 30 30 5
PMII30 Inteligentni agenti 30 30 5
PMID35 Programiranje mobilnih aplikacija 30 30 5
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 5
PMII40 Uvod u obradu prirodnog jezika 30 30 5
PMIK80 Informatička praksa 176 5
Izborni informatički predmeti iz grupe I-D3 5
PMS201 Napredni modeli nastave 15 15 2
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 2
Izborni pedagoški predmet iz grupe I-D3 2
1. Dubinsko strojno učenje upisuju studenti koji su odslušali Rudarenje podataka.

2. Jezične procesore upisuju studenti koji su odslušali Uvod u obradu prirodnog jezika

IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIK61 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II 15 30 3
PMIZ40 Diplomski informatički seminar 15 1
PMIZ50 Diplomski informatički rad 6 11
Ukupno obvezni predmeti 15
Izborni PMIH20 Rudarenje podataka 30 30 5
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5
PMII21 Kognitivni sustavi 30 30 5
PMID45 Programske paradigme 30 30 5
PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata 30 30 5
PMIH12 Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka 30 30 5
PMIH26 Analiza kompleksnih mreža 30 30 5
PMIK80 Informatička praksa 176 5
PMID38 Vizualni programski jezici i okružja 15 15 2,5
PMIC40 Sigurnost računalnih učionica 15 15 2,5
PMT279 Robotika u nastavi 15 15 2,5
PMIK65 Istraživački rad u informatičkom obrazovanju 30 2,5
Izborni informatički predmeti iz grupe I-D4 12,5
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 2
PMS140 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 15 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 2
Izborni društveno-humanistički predmeti iz grupe I-D4 2
Jezične procesore upisuju studenti koji su odslušali Uvod u obradu prirodnog jezika

Informatičku praksu upisuje se ili u 3 ili u 4 semestru.

Bira se jedan izborni informatički od 2,5 ECTS.

Start typing and press Enter to search