Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIH25 Uvod u podatkovnu znanost 30 30 5
PMIH24 Uvod u podatkovnu znanost – primjeri dobre prakse 15 45 15 5
PMID16 Znanstveno programiranje 45 45 8
PMM220 Linearna algebra, optimizacija i statistika 45 45 7
PMIH21 Strojno učenje 30 30 5
Ukupno obvezni 30
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIH29 Strojno učenje – trendovi i teme istraživanja 15 45 15 5
PMIH14 Upravljanje podacima 45 45 7
PMIH70 Podaci i etika 30 30 5
PMIZ15 Projekt – prva godina 30 30 8
Ukupno obvezni 25
Izborni PMIE20 Algoritmi u bioinformatici 30 30 5
PMIK25 Analitika učenja 30 30 5
PMIH27 Analiza mreža 30 30 5
Bira se jedan izborni predmet 5
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMII15 Arhitekture neuronskih mreža 30 30 5
PMII65 Vizualizacija podataka 30 30 5
PMID40 Paralelno programiranje 30 30 5
PMIZ56 Diplomski rad – priprema 30 5
Ukupno obvezni 20
Izborni PMII45 Obrada prirodnog jezika 30 30 5
PMIH22 Strojno učenje u bioinformatici i medicini 30 30 5
PMIH28 Poslovna analitika 30 30 5
Biraju se dva izborna predmeta 10
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIZ55 Diplomski rad 30
Ukupno obvezni 30

Start typing and press Enter to search

Skip to content