Fizika, temeljna prirodna znanost koja se bavi proučavanjem prirodnih fenomena od kozmološke skale preko bioloških struktura i novih materijala do sub-nuklearne skale, jedna je od pokretača razvoja znanosti i tehnologija, uključujući novu instrumentaciju i tehnike mjerenja, modeliranja i kompjutorskih računanja.
Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica fizike (univ. bacc. phys.)
Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskim sveučilišnim studijima Fizika (različitih smjerova), te Matematika i fizika, Fizika i informatika i Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu, diplomskom studiju Fizika na sveučilištima u Rijeci i Osijeku, te na srodnim studijima u Europskoj uniji i svijetu.
Osim znanja i vještina iz fizike, ovaj studij daje izvrsne osnove iz matematike i računarstva. Studenti se osposobljavaju za rješavanje složenih problema i razvijanje apstraktnog načina razmišljanja. Sadržaj studijskog programa i metode podučavanja usklađeni su sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

U Hrvatskoj fizičari brzo nalaze posao. Dio njih zapošljava se unutar sustava obrazovanja i znanstvenih institucija, no svoje mjesto sve više nalaze i u gospodarstvu, gdje se također cijeni sklonost fizičara analitičkom rasuđivanju i snalaženje u tehničkom i računarskom okružju. To im omogućava zapošljavanje u djelatnostima od suvremenih industrijskih pogona i laboratorija, ICT-tvrtki do novčarskih i sličnih institucija.

Predmeti po semestrima

I semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM005 Matematika I 45 0 45 0 8
PMP001 Opća fizika I 60 15 30 0 9
PMC008 Opća kemija 30 0 15 0 3
PMP073 Programiranje u struci 30 0 30 0 4
PMP071 Tekstualni i grafički programi za fizičare 0 0 30 0 1
PMS250 Strani jezik u struci I (Engleski) 0 30 0 0 2
PMS131 Tjelesna i zdravstvena kultura I 0 0 0 30 1
Ukupno obvezni 135 45 135 30 28
II semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM008 Matematika II 45 0 45 0 8
PMP074 Programski alati u fizici 30 0 30 0 5
PMP003 Opća fizika II 60 15 30 0 9
PMS251 Strani jezik u struci II (Engleski) 0 30 0 0 2
PMM10A Linearna algebra i matrični račun 45 0 45 0 8
PMS132 Tjelesna i zdravstvena kultura II 0 0 0 30 1
Ukupno obvezni 180 45 150 30 33
III semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM950 Diferencijalne jednadžbe 30 0 30 0 6
PMP011 Praktikum iz Opće fizike I 0 0 40 0 3
PMP006 Opća fizika III 60 15 30 0 8
PMP107 Matematičke metode fizike I 45 0 30 0 6
PMP110 Klasična mehanika I 30 0 30 0 5
Ukupno obvezni 165 15 160 0 28
Izborni PMC019 Organska kemija 20 0 0 0 2
PMS101 Filozofija znanosti 15 15 0 0 2
PMS111 Sociologija znanosti 15 15 0 0 2
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 0 0 3
PMIC71 Praktikum iz internetskih usluga 0 0 30 0 2
PMB065 Opća biologija 30 0 15 0 3
PMC008 Opća kemija za fizičare 30 15 30 0 6
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 0 30 0 5
PMS101 Filozofija znanosti 15 15 0 0 2
PMB010 Biologija stanice 30 0 45 0 6
U III. I IV. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 5 ECTS bodova iz izbornih predmeta.
IV semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
 

 

Obvezni

PMP111 Klasična mehanika II 30 0 30 0 5
PMP012 Praktikum iz Opće fizike II 0 0 40 0 3
PMP007 Opća fizika IV 60 15 30 0 8
PMP101 Matematičke metode fizike II 45 0 30 0 6
PMP008 Moderna fizika 45 5 30 0 5
Ukupno obvezni 180 20 160 0 27
 

Izborni

FESC04 Tehnička dinamika 45 0 30 0 4
PMT181 Mehanika materijala 45 0 30 0 5
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 0 30 0 6
U III. I IV. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 5 ECTS bodova iz izbornih predmeta.
V semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMP013 Praktikum iz Opće fizike III 0 0 40 0 3
PMP119 Uvod u statističku fiziku 30 0 30 0 5
PMP112 Elektrodinamika I 30 15 15 0 5
PMP102 Matematičke metode fizike III 30 0 30 0 5
Ukupno obvezni 90 15 115 0 18
Izborni PMP130 Uvod u astronomiju i astrofiziku 30 15 0 0 4
PMB019 Molekularna biologija 30 0 30 0 5
PMC103 Biokemija I 30 15 0 0 6,5
PMC019 Organska kemija 20 0 0 0 2
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 0 30 0 6
PMIH10 Baze podataka 30 0 30 0 5
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 30 0 5
PMP162 Prirodne znanosti i okoliš 30 0 10 0 4
PMT058 Osnove elektronike I 30 15 0 0 5
FESC06 Termodinamika I 45 0 30 0 7
PMT056 Osnove elektrotehnike 30 15 15 0 6
U V. I VI. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 18 ECTS bodova iz izbornih predmeta
VI semestar
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
 

 

Obvezni

PMP113 Elektrodinamika II 30 15 15 0 5
PMP014 Praktikum iz Opće fizike IV 0 0 40 0 3
PMP117 Uvod u kvantnu fiziku 40 0 35 0 6
PMP115 Statistička fizika 30 15 15 0 5
PMPBSC Završni preddiplomski rad 0 15 0 0 5
Ukupno obvezni 100 45 105 0 24
Izborni PMM120 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 0 30 0 6
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 0 0 2
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 0 30 0 6
PMID70 Operacijski sustavi 30 0 30 0 5
PMIC60 Programiranje mrežnih aplikacija 30 0 30 0 5
PMIC10 Arhitektura računala 30 0 30 0 6
PMIC11 Praktikum iz arhitekture računala 0 0 30 0 2
PMT061 Osnove elektronike II 30 15 0 0 5
PMM915 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 0 30 0 6
PMP170 Računarska fizika 20 5 20 0 4
PMC107 Praktikum iz biokemije 0 0 45 0 3
PMC106 Biokemija II 30 15 0 0 6,5
PMP160 Uvod u geofiziku 30 0 15 0 4
FESC04 Tehnička dinamika 45 0 30 0 4
PMT181 Mehanika materijala 45 0 30 0 5
FESC09 Termodinamika II 45 0 30 0 4,5
U V. I VI. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 18 ECTS bodova iz izbornih predmeta

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content