Od akademske godine 2022./2023. planira se izvođenje studija na engleskom jeziku!

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB701 Molekularna biologija stanice 45 15 45 0 8
PMB702 Genomika i molekularna genetika eukariota 30 15 30 0 7
PMC205 Biokemija III 30 15 0 0 4
PPC208 Viši praktikum iz biokemije 0 0 30 0 2
PMB704 Bioinformatika 15 0 45 0 5
PMB705 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 15 15 15 0 4
Ukupno obvezni 135 60 165 0 30
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB707 Molekularna biotehnologija 30 15 45 0 7
PMB708 Molekularna mikrobiologija 30 15 15 0 5
PMB709 Biostatistika 30 0 45 0 6
PMB710 Epigenetika 15 0 30 0 3
PMB703 Proteomika 15 0 30 0 3
Ukupno obvezni 120 30 165 0 24
Izborni Izborni 1 3
Izborni 2 3
Napisati koliko se bira izbornih predmeta: Upisuju se 2 izborna predmeta = 6 ECTS
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB721 Razvojna biologija 30 15 0 0 3
PMB713 Biologija starenja 30 0 20 0 4
PMB714 Kancerogeneza i mutageneza 15 0 15 0 3
PMB724 Osnove imunologije 17 30 15 0 5
Ukupno obvezni 92 45 50 0 15
Izborni Izborni 1 3
Izborni 2 3
Izborni 3 3
Izborni 4 3
Izborni 5 3
Napisati koliko se bira izbornih predmeta: Upisuju se 5 izbornih predmeta = 15 ECTS
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB716 Diplomski rad sa seminarom 0 20 280 0 30
Ukupno obvezni 0 20 280 0 30
POPIS IZBORNIH PREDMETA
POPIS IZBORNIH PREDMETA  
KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS Semestar
P S V T 2. / 3.
PMB717 Stručna praksa (u nastavnoj bazi) 0 0 176 0 5 3
PMB706 Molekularna evolucija 15 15 15 0 3 3
PMB718 Struktura i svojstva bioloških membrana 15 5 15 0 3 3
PMB719 Biomedicinske znanstvene zanimljivosti 20 5 0 0 3 3
PMB720 Modelni organizmi u molekularnoj biologiji 15 0 30 0 3 3
PMB712 Biologija matičnih stanica i tkivno inženjerstvo 15 15 15 0 3 3
PMB722 Metode mikroskopije 15 0 30 0 3 3
PMB723 Bioetika 30 15 0 0 3 3
PMB715 Primijenjena biotehnologija 15 15 0 0 3 3
PMB725 Virologija 15 15 0 0 3 2
PMB726 Populacijska genetika 15 15 0 0 3 3
PMB727 Medicinska genetika 10 15 5 0 3 2
PMB728 Kultura animalnih stanica 15 0 30 0 3 2
PMB730 Molekularna neurobiologija 20 20 8 0 3 3
PMB731 Instrumentalne metode analize 15 0 15 0 3 2
PMB732 Molekularno citogenetičke analize kromosoma 10 5 15 0 3 3
PMB733 Evolucija čovjeka 15 15 0 0 3 3
PMB734 Fitoterapija 15 0 15 0 3 2
PMB735 Toksikologija 30 0 0 0 3 3
PMB736 Uvod u nutricionizam 15 15 0 0 3 2
PMB737 Nutrigenomika 15 15 0 0 3 3
PMB711 Uvod u biofiziku stanice 30 5 10 0 3 3
PMB739 Molekularna onkologija 15 15 0 0 3 3
PMB741 Biologija in silico 15 10 20 0 3 3
PMB742 Osnove farmakologije 15 0 15 0 3 3
PMIA55 Primjena računala 15 0 30 0 3 2
PMIH23 Strojno učenje u bioinformatici i medicini 30 0 15 0 3 3

Start typing and press Enter to search

Skip to content