Preddiplomski studij Biologije i kemije zajednički izvode Odjel za biologiju i Odjel za kemiju. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika biologije i kemije.  Tijekom studija studenti dobivaju temeljna biološka znanja iz različitih bioloških disciplina (biologija stanice, botanika, zoologija, anatomija, histologija, mikrobiologija, genetika, molekularna biologija, fiziologija i druge), osnovna znanja iz kemije (opće, organske, anorganske, analitičke i biokemije) kao i iz drugih prirodnih znanosti i informatike. Kroz teorijska znanja, laboratorijski rad, terenska istraživanja, znanstveno-istraživački rad i stručnu praksu student tijekom studiranja stječe znanja i vještine nužne za obavljanje tehničkih poslova vezanih uz istraživanja iz biologije, kemije, biotehnologije i ostalih srodnih znanstvenih područja  u suvremenom okruženju. Stečena znanja i vještine mogu primijeniti u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Prvostupnici se mogu zaposliti kao suradnici u institutima, prirodoslovnim muzejima, botaničkim vrtovima, parkovima prirode ili sličnim institucijama, a mogu i nastaviti školovanje na diplomskim studijima nastavničkog smjera i srodnim diplomskim studijima u STEM području.

Prelaskom u nove prostore Zgrade tri fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Splitu 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet prostorno, te znanstvenom i nastavnom opremom u potpunosti odgovara suvremenim zahtjevima nastave i organizacije ovakvog studija.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   I.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC001 Opća kemija I 45 15 7
PMC002 Praktikum iz opće kemije I 45 3
PMB010 Biologija stanice 30 45 6
PMB013 Opća zoologija 30 45 6
PMB014 Terenska nastava iz opće zoologije 15 0,5
PMMN01 Matematika 30 30 5
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
Strani jezik u struci I 30 2
Ukupno obvezni 150 45 195 30
PMS252 Strani jezik u struci I (Engleski) 30 2
Strani jezik u struci I – Bira se jedan strani jezik u struci – minimalno 2 ECTS boda
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   II.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC003 Opća kemija II 45 15 7
PMC004 Praktikum iz opće kemije II 45 3
PMB018 Anatomija čovjeka 30 3
PMB015 Opća botanika 45 30 7
PMB017 Terenska nastave iz opće botanike 15 0,5
PMIA50 Informatika 15 15 3
PMP090 Opća fizika 30 15 4
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
Strani jezici u struci 30 2
Ukupno obvezni 180 45 135 30
PMS253 Strani jezik u struci II (Engleski) 30 2
Strani jezik u struci II – Bira se jedan strani jezik u struci – minimalno 2 ECTS boda
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   III.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC101 Analitička kemija I 30 15 4
PMC102 Praktikum iz analitičke kemije I 45 3
PMC005 Organska kemija I 45 15 6
PMB023 Genetika 30 30 4
PMB020 Histologija 30 30 5
PMB019 Molekularna biologija 30 30 5
PMB280 Osnove mikrobiologije 15 15 3
Ukupno obvezni 180 30 150 30
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   IV.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC104 Analitička kemija II 30 15 4
PMC105 Praktikum iz analitičke kemije II 45 3
PMC006 Organska kemija II 45 15 6
PMC007 Praktikum iz organske kemije 60 4,5
PMB025 Beskralježnjaci 30 45 6,5
PMB027 Terenska nastava iz beskralježnjaka 15 0,5
PMB028 Alge i gljive 30 30 5
PMB030 Terenska nastava iz alga i gljiva 15 0,5
Ukupno obvezni 165 30 180 30
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   V.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC109 Anorganska kemija 45 15 4
PMC110 Praktikum iz anorganske kemije 45 2
PMC103 Biokemija I 30 15 6,5
PMB034 Fiziologija bilja 45 45 8
PMB031 Kralježnjaci 30 15 30 6,5
PMB033 Terenska nastava iz kralježnjaka 15 0,5
Izborni predmet iz grupe Biologija ili iz grupe Kemija 2
Ukupno obvezni 165 45 120 29,5
Izborni Grupa izbornih predmeta Biologija
PMB412 Entomologija 15 15 2
PMB413 Mikroorganizmi oko nas 15 15 2
PPB316 Gospodarenje i zaštita mora 30 2
PMB414 Tajni život stanice 15 15 2
PPB261 Invazivni morski organizmi 30 2
PPB253 Citogenetičke analize kromosoma 10 5 15 2
PPB259 Osnove histoloških tehnika 15 15 2
PPB266 Makrozoobentos krških tekućica 15 15 2
PMBN31 Uzgoj bilja 30 2
Grupa izbornih predmeta Kemija
PPC211 Bioinformatika 15 15 2
PPC310 Izolacija fitonutrijenata 15 15 2
PPC108 Povijest kemije 15 2
PPC213 Prirodni biološki aktivni spojevi 15 15 2
PPC209 Toksikologija 30 2
PPC214 Uvod u znanstveni rad 15 15 2
Upisuje se izborni predmet iz biologije ili iz kemije, ukupno 2 ECTS boda.
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   VI.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC106 Biokemija II 30 15 6,5
PMC107 Praktikum iz biokemije 60 4
PMB036 Animalna fiziologija 45 45 7,5
PMB038 Sistematska botanika 30 30 6
PMB040 Terenska nastava iz sistematske botanike 15 0,5
PMBC20 Završni preddiplomski rad 15 2
Izborni predmet iz grupe Biologija 2
Izborni predmet iz grupe Kemija 2
Ukupno obvezni 120 30 135 30,5
Izborni Grupa izbornih predmeta Biologija
PPB268 Čovjek i zdravlje 30 2
PMB411 Biologija mora 30 2
PMB415 Botanika u slici 15 15 2
PPB265 Ekologija podzemnih staništa 15 15 2
PPB313 Ekologija ranih razvojnih stadija riba 15 15 2
PPB318 Evolucija čovjeka 15 15 2
PPB264 Izolacija i primjena eteričnih ulja 15 15 2
PMB416 Hortikultura i botanički vrtovi 15 15 2
PMBN29 Začinsko i aromatsko bilje 15 15 2
PPB255 Mikrobiologija mora 15 15 2
PPB282 Praktikum iz molekularne genetike 30 2
PMB417 Izrada zbirke beskralježnjaka 15 15 2
PMB263 Raznolikost flore Hrvatske 30 2
PMB539 Virologija 15 15 2
Grupa izbornih predmeta Kemija
PPC207 Odabrana poglavlja iz biokemije 15 15 2
PPC210 Prirodni toksini u moru 15 2
PPC212 Uvod u nutricionizam 30 2
PPC311 Kemija ugljikohidrata u prehrani 30 2
PPC221 Razvoj i optimizacija analitičkih metoda 30 2
PPC220 Koloidna kemija 30 2
Upisuje se jedan izborni predmet iz biologije i jedan iz kemije, ukupno 4 ECTS boda.
Izborni predmet Stručna praksa (upisom se ostvaruju dodatni ECTS bodovi na studiju)
PMBC01 Stručna praksa 176 5

Dokumenti

Preddiplomski Biologija i kemija – Popis predemta s opisima kolegija

 

Preddiplomski Biologija i kemija – Popis predemta s opisima kolegija 2017.

 

OPISI KOLEGIJA PREDDIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA Biologija i kemija 2012.

 

Upute za pisanje završnog rada

 

Upute za pisanje diplomskog rada

 

Preduvjeti za upis kolegija (Kemija)

 

Preduvjeti za upis kolegija (Biologija)

Start typing and press Enter to search

Skip to content