Preddiplomski studij Biologije i kemije zajednički izvode Odjel za biologiju i Odjel za kemiju. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika biologije i kemije.  Tijekom studija studenti dobivaju temeljna biološka znanja iz različitih bioloških disciplina (biologija stanice, botanika, zoologija, anatomija, histologija, mikrobiologija, genetika, molekularna biologija, fiziologija i druge), osnovna znanja iz kemije (opće, organske, anorganske, analitičke i biokemije) kao i iz drugih prirodnih znanosti i informatike. Kroz teorijska znanja, laboratorijski rad, terenska istraživanja, znanstveno-istraživački rad i stručnu praksu student tijekom studiranja stječe znanja i vještine nužne za obavljanje tehničkih poslova vezanih uz istraživanja iz biologije, kemije, biotehnologije i ostalih srodnih znanstvenih područja  u suvremenom okruženju. Stečena znanja i vještine mogu primijeniti u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Prvostupnici se mogu zaposliti kao suradnici u institutima, prirodoslovnim muzejima, botaničkim vrtovima, parkovima prirode ili sličnim institucijama, a mogu i nastaviti školovanje na diplomskim studijima nastavničkog smjera i srodnim diplomskim studijima u STEM području.

Prelaskom u nove prostore Zgrade tri fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Splitu 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet prostorno, te znanstvenom i nastavnom opremom u potpunosti odgovara suvremenim zahtjevima nastave i organizacije ovakvog studija.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   I.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC001 Opća kemija I 45 15 7
PMC002 Praktikum iz opće kemije I 45 3
PMB010 Biologija stanice 30 45 6
PMB013 Opća zoologija 30 45 6
PMB014 Terenska nastava iz opće zoologije 15 0,5
PMMN01 Matematika 30 30 5
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
Strani jezik u struci I 30 2
Ukupno obvezni 150 45 195 30
PMS252 Strani jezik u struci I (Engleski) 30 2
Strani jezik u struci I – Bira se jedan strani jezik u struci – minimalno 2 ECTS boda
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   II.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC003 Opća kemija II 45 15 7
PMC004 Praktikum iz opće kemije II 45 3
PMB018 Anatomija čovjeka 30 3
PMB015 Opća botanika 45 30 7
PMB017 Terenska nastave iz opće botanike 15 0,5
PMIA50 Informatika 15 15 3
PMP090 Opća fizika 30 15 4
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
Strani jezici u struci 30 2
Ukupno obvezni 180 45 135 30
PMS253 Strani jezik u struci II (Engleski) 30 2
Strani jezik u struci II – Bira se jedan strani jezik u struci – minimalno 2 ECTS boda
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   III.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC101 Analitička kemija I 30 15 4
PMC102 Praktikum iz analitičke kemije I 45 3
PMC005 Organska kemija I 45 15 6
PMB023 Genetika 30 30 4
PMB020 Histologija 30 30 5
PMB019 Molekularna biologija 30 30 5
PMB280 Osnove mikrobiologije 15 15 3
Ukupno obvezni 180 30 150 30
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   IV.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC104 Analitička kemija II 30 15 4
PMC105 Praktikum iz analitičke kemije II 45 3
PMC006 Organska kemija II 45 15 6
PMC007 Praktikum iz organske kemije 60 4,5
PMB025 Beskralježnjaci 30 45 6,5
PMB027 Terenska nastava iz beskralježnjaka 15 0,5
PMB028 Alge i gljive 30 30 5
PMB030 Terenska nastava iz alga i gljiva 15 0,5
Ukupno obvezni 165 30 180 30
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   V.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC109 Anorganska kemija 45 15 4
PMC110 Praktikum iz anorganske kemije 45 2
PMC103 Biokemija I 30 15 6,5
PMB034 Fiziologija bilja 45 45 8
PMB031 Kralježnjaci 30 15 30 6,5
PMB033 Terenska nastava iz kralježnjaka 15 0,5
Izborni predmet iz grupe Biologija ili iz grupe Kemija 2
Ukupno obvezni 165 45 120 29,5
Izborni Grupa izbornih predmeta Biologija
PMB412 Entomologija 15 15 2
PMB413 Mikroorganizmi oko nas 15 15 2
PPB316 Gospodarenje i zaštita mora 30 2
PMB414 Tajni život stanice 15 15 2
PPB261 Invazivni morski organizmi 30 2
PPB253 Citogenetičke analize kromosoma 10 5 15 2
PPB259 Osnove histoloških tehnika 15 15 2
PPB266 Makrozoobentos krških tekućica 15 15 2
PMBN31 Uzgoj bilja 30 2
Grupa izbornih predmeta Kemija
PPC211 Bioinformatika 15 15 2
PMCN12 Izolacija fitonutrijenata 15 15 2
PPC108 Povijest kemije 15 2
PPC213 Prirodni biološki aktivni spojevi 15 15 2
PPC209 Toksikologija 30 2
PPC214 Uvod u znanstveni rad 15 15 2
Upisuje se izborni predmet iz biologije ili iz kemije, ukupno 2 ECTS boda.
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   VI.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC106 Biokemija II 30 15 6,5
PMC107 Praktikum iz biokemije 60 4
PMB036 Animalna fiziologija 45 45 7,5
PMB038 Sistematska botanika 30 30 6
PMB040 Terenska nastava iz sistematske botanike 15 0,5
PMBC20 Završni preddiplomski rad 15 2
Izborni predmet iz grupe Biologija 2
Izborni predmet iz grupe Kemija 2
Ukupno obvezni 120 30 135 30,5
Izborni Grupa izbornih predmeta Biologija
PPB268 Čovjek i zdravlje 30 2
PMB411 Biologija mora 30 2
PMB415 Botanika u slici 15 15 2
PPB265 Ekologija podzemnih staništa 15 15 2
PPB313 Ekologija ranih razvojnih stadija riba 15 15 2
PPB318 Evolucija čovjeka 15 15 2
PPB264 Izolacija i primjena eteričnih ulja 15 15 2
PMB416 Hortikultura i botanički vrtovi 15 15 2
PMBN29 Začinsko i aromatsko bilje 15 15 2
PPB255 Mikrobiologija mora 15 15 2
PPB282 Praktikum iz molekularne genetike 30 2
PMB417 Izrada zbirke beskralježnjaka 15 15 2
PMB263 Raznolikost flore Hrvatske 30 2
PMB539 Virologija 15 15 2
Grupa izbornih predmeta Kemija
PPC207 Odabrana poglavlja iz biokemije 15 15 2
PPC210 Prirodni toksini u moru 15 2
PPC212 Uvod u nutricionizam 30 2
PMCN13 Kemija ugljikohidrata u prehrani 30 2
PPC221 Razvoj i optimizacija analitičkih metoda 30 2
PPC220 Koloidna kemija 30 2
Upisuje se jedan izborni predmet iz biologije i jedan iz kemije, ukupno 4 ECTS boda.
Izborni predmet Stručna praksa (upisom se ostvaruju dodatni ECTS bodovi na studiju)
PMBC01 Stručna praksa 176 5

Start typing and press Enter to search

Skip to content