Preddiplomski studij

Na matematičkom smjeru se dobiva široko matematičko obrazovanje i nudi se čitav niz društveno-humanističkih izbornih predmeta koji studentu omogućavaju dobivanje akademske širine i izvan odabrane struke. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova  (barem 147) i informatičkih (barem 18) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika kako na inženjerskim smjerovima  (teorijski i računarski), tako i na nastavničkom smjeru,  PMF-a, ali i svugdje u Hrvatskoj ili Europi.

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM830 Osnove matematike 45 45 8
PMM832 Linearna algebra I 45 45 8
PMM800 Uvod u matematičku analizu 30 30 5
PMID10 Programiranje I 30 30 6
PMM017 Matematički programski alati I 30 2
PMS250 Strani jezik u struci I (Engleski) 30 2
Ukupno obvezni 150 30 180 31
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM801 Matematička analiza I 30 30 5
PMM834 Linearna algebra II 45 45 8
PMM019 Elementarna geometrija 30 30 6
PMID20 Programiranje II 30 30 6
PMM018 Matematički programski alati II 30 2
PMS251 Strani jezik u struci II (Engleski) 30 2
Ukupno obvezni 135 30 165 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM802 Matematička analiza II 45 45 9
PMM110 Matematička logika 30 30 5
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMM108 Uvod u numeričku matematiku 30 30 5
PMM104 Euklidski prostori 30 30 5
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
Ukupno obvezni 165 195 30,5
 

 

 

Izborni

PMS111 Sociologija znanosti 15 15 2
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 3
PMP162 Prirodne znanosti i okoliš 30 10 4
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 30 5
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
Bira se ukupno jedan predmet (barem 2 ECTS) iz izbornih grupa za 3. i 4. semestar zajedno (ili jedan predmet iz izborne grupe za 3. semestar ili jedan iz izborne grupe za 4. semestar).
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM804 Kombinatorika 30 30 5
PMM102 Uvod u teoriju brojeva 30 30 5
PMM111 Algebarske strukture 30 30 6
PMM505 Uvod u financijsku matematiku 30 30 5
PMM112 Teorija skupova 30 30 6
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
Ukupno obvezni 150 180 27,5
Izborni PMS104 Jezična kultura 15 15 2
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 2
PPB268 Čovjek i zdravlje 30 2
PMIC71 Praktikum iz internetskih usluga 30 2
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
Bira se ukupno jedan predmet (barem 2 ECTS) iz izbornih grupa za 3. i 4. semestar zajedno (ili jedan predmet iz izborne grupe za 3. semestar ili jedan iz izborne grupe za 4. semestar).

 

V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM803 Matematička analiza III 45 30 7
PMM103 Obične diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMM127 Teorija igara 30 30 5
Ukupno obvezni 105 90 18
Izborni Izborna grupa Matematika
PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM807 Elementarna matematika u kurikulumu 30 30 5
Izborna grupa Prirodoslovni, društveno-humanistički i informatički predmeti
PMS111 Sociologija znanosti 15 15 2
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 30 5
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
PMP106 Temeljni pojmovi u fizici 30 15 3
PMP162 Prirodne znanosti i okoliš 30 10 4
Bira se barem 13 ECTS bodova (tri do pet predmeta) iz izbornih grupa Matematika i Prirodoslovni, društveno-humanistički i informatički predmeti za 5. i 6. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet (5 ili 6 ECTS) iz izborne grupe Matematika (o broju odabranih predmeta za 5. odnosno za 6. semestar student sam odlučuje).
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM716 Uvod u vjerojatnost 45 45 8
PMM116 Kompleksna analiza 30 30 6
PMM806 Teorija grafova 30 30 5
PMM114 Uvod u topologiju 30 30 6
PMM805 Završni preddiplomski ispit 4
Ukupno obvezni 135 135 29
Izborni Izborna grupa Prirodoslovni, društveno-humanistički i informatički predmeti
PMS104 Jezična kultura 15 15 2
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 2
PPB268 Čovjek i zdravlje 30 2
PMP090 Opća fizika 30 15 4
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
Bira se barem 13 ECTS bodova (tri do pet predmeta) iz izbornih grupa Matematika i Prirodoslovni, društveno-humanistički i informatički predmeti za 5. i 6. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet (5 ili 6 ECTS) iz izborne grupe Matematika (o broju odabranih predmeta za 5. odnosno za 6. semestar student sam odlučuje).

Uvjeti upisa i nastavka studija:
Sa završenim preddiplomskim studijem Matematika; smjer: matematički, PMF-a u Splitu, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:

  • diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički;
  • diplomski studij Matematika, smjer: računarski (ako student nije položio kolegije: Baze podataka, Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, onda će mu isti biti propisani kao razlikovni tj. zamjenski za obavezne kolegije Teorija igara, Teorija grafova, toga smjera; ako student nije položio kolegij Vektorski prostori I onda će mu taj kolegij biti propisan kao razlikovni);
  • diplomski studij Matematika; smjer: teorijski (ako student nije položio kolegij Vektorski prostori I onda će mu taj kolegij biti propisan kao razlikovni).
  • diplomski studij Matematika, smjer: statistika i računarstvo (ako student nije položio kolegije: Baze podataka, Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, onda će mu isti biti propisani kao razlikovni tj. zamjenski za obavezne kolegije Teorija igara, Teorija grafova, toga smjera; ako student nije položio kolegij Vektorski prostori I onda će mu taj kolegij biti propisan kao razlikovni).

Start typing and press Enter to search

Skip to content