O studiju:

Na računarskom smjeru se uz fundamentalno matematičko obrazovanje dobiva i čitav niz računarskih znanja, kompetencija i vještina. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova (barem 121) i informatičkih (54) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika kako na inženjerskim smjerovima  (teorijski i računarski), tako i na nastavničkom smjeru diplomskog studija Matematika, te Matematika i informatika  PMF-a, ali i svugdje u Hrvatskoj ili Europi. Međutim, glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i računarskih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti u radu u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM830 Osnove matematike 45 45 8
PMM832 Linearna algebra I 45 45 8
PMM800 Uvod u matematičku analizu 30 30 5
PMID10 Programiranje I 30 30 6
PMM017 Matematički programski alati I 30 2
PMS250 Strani jezik u struci I (Engleski) 30 2
Ukupno obvezni 150 30 180 31
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM801 Matematička analiza I 30 30 5
PMM834 Linearna algebra II 45 45 8
PMM019 Elementarna geometrija 30 30 6
PMID20 Programiranje II 30 30 6
PMM018 Matematički programski alati II 30 2
PMS251 Strani jezik u struci II (Engleski) 30 2
Ukupno obvezni 135 30 165 29
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni

 

 

PMM802 Matematička analiza II 45 45 9
PMM110 Matematička logika 30 30 5
PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 30 5
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
Ukupno obvezni 165 165 30
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM804 Kombinatorika 30 30 5
PMM102 Uvod u teoriju brojeva 30 30 5
PMM111 Algebarske strukture 30 30 6
PMM112 Teorija skupova 30 30 6
PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMIC71 Praktikum iz internetskih usluga 30 2
Ukupno obvezni 150 180 30
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM803 Matematička analiza III 45 30 7
PMM103 Obične diferencijalne jednadžbe 30 30 6
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
PMM108 Uvod u numeričku matematiku 30 30 5
PMS138 Tjelesna i zdrastvena kultura I 30 0,5
Ukupno obvezni 135 150 23,5
 

 

Izborni

PMM201 Vektorski prostori I 30 30 6
PMM807 Elementarna matematika u kurikulumu 30 30 5
Bira se ukupno jedan predmet (minimalno 5 ECTS) iz izbornih grupa za 5. i 6. semestar zajedno ( jedan predmet iz izborne grupe za 5. semestar ili jedan predmet iz izborne skupine za 6. semestar).

 

VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMM716 Uvod u vjerojatnost 45 45 8
PMM116 Kompleksna analiza 30 30 6
PMIC25 Računalni sustavi 45 45 8
PMIC60 Programiranje mrežnih aplikacija 30 30 5
PMS139 Tjelesna i zdrastvena kultura II 30 0,5
PMM805 Završni preddiplomski ispit 4
Ukupno obvezni 135 195 31,5
 

 

 

Izborni

PMM114 Uvod u topologiju 30 0 30 6
PMM806 Teorija grafova 30 30 5
Bira se ukupno jedan predmet (minimalno 5 ECTS) iz izbornih grupa za 5. i 6. semestar zajedno ( jedan predmet iz izborne grupe za 5. semestar ili jedan predmet iz izborne skupine za 6. semestar).

 

Uvjeti upisa i nastavka studija:

Sa završenim preddiplomskim studijem Matematika; smjer: računarski, PMF-a u Splitu, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:

  • diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički;
  • diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički;
  • diplomski studij Matematika, smjer:  računarski (ako je student položio Teoriju grafova na preddiplomskoj razini onda će mu se propisati kolegij zamjene na diplomskoj razini i to jedan od kolegija: Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju);
  • diplomski studij Matematika; smjer: teorijski (ako student nije položio kolegije: Vektorski prostori I i Uvod u topologiju onda će mu isti biti propisani kao razlikovni ).
  • diplomski studij Matematika, smjer: statistika i računarstvo (ako student nije položio ni jedan od kolegija Vektorski prostori I i Uvod u topologiju na preddiplomskoj razini onda će mu jedan od tih kolegija biti propisan kao razlikovni).

Start typing and press Enter to search

Skip to content