Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMID10 Programiranje I 30 30 6
PMIA10 Uvod u računarstvo 30 30 5
PMII52 Osnovni tekstualni i grafički programski alati 15 1
PMIC71 Praktikum iz internetskih usluga 30 2
PMM851 Matematika I 45 45 7
PMT081 Osnove elektrotehnike i elektronike 30 30 6
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 0,5
Ukupno obvezni predmeti 27,5
Izborni PMS250 Strani jezik u struci I (engleski) 30 2
Izbornii strani jezik u struci I-1 2
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMID20 Programiranje II 30 30 6
PMIC10 Arhitektura računala 30 30 6
PMIC12 Projektni praktikum iz arhitekture računala 45
PMID25 Rješavanje problemskih zadataka programiranjem 45 4
PMT082 Praktikum iz elektrotehnike i elektronike 30 2
PMM852 Matematika II 45 45 7
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 0,5
Ukupno obvezni predmeti 29,5
 

Izborni

PMS251 Strani jezik u struci II (engleski) 30 2
Izborni strani jezik u struci I-2 2
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIE10 Strukture podataka i algoritmi 30 30 6
PMIH10 Baze podataka 30 30 5
PMIC30 Računalne mreže 30 30 5
PMIG30 Kombinatorna i diskretna matematika i algoritmi 45 45 7
PMII80 Modeliranje i simulaacija 30 30 6
Ukupno obvezni predmeti 29
 

Izborni

PMS111 Sociologija znanosti 15 15 2
Napomena: upisuje se 1 kolegij (2 ECTS) 2
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMID30 Objektno orijentirano programiranje 30 30 6
PMIH11 Informatički projekt iz baza podataka 30 2
PMIH30 Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi 30 30 5
PMIE11 Algoritmi u primjeni 15 15 3
PMIC31 Praktikum iz računalnih mreža 30 2
PMIG10 Primijenjena statistika 30 30 6
Ukupno obvezni predmeti 29
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMID50 Uvod u programsko inženjerstvo 30 30 5
PMII10 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 5
PMM951 Numerička matematika 30 30 5
Ukupno obvezni predmeti 15
Izborni PMIH40 Metodologija dizajna interakcija 30 30 5
PMIH15 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 5
PMIG20 Osnove teorije strategijskih igara 30 30 5
PMID60 Jezični procesori 30 30 5
Izborni informatički predmeti iz grupe I-5 15
Napomena: upisuju se 3 kolegija (15 ECTS)
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMIC60 Programiranje mrežnih aplikacija 30 30 5
PMID70 Operacijski sustavi 30 30 5
PMIZ10 Završni informatički projekt 30 30 5
PMIZ21 Završni informatički preddiplomski rad 6 2
Ukupno obvezni predmeti 17
Izborni PMIH50 Multimodalna interakcija i sučelja 30 30 5
PMII60 Računalni vid 30 30 5
PMIK70 Informatički menadžment 30 30 5
PMII70 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata 30 30 5
Izborni informatički predmeti iz grupe I-6 10
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 2
PMS104 Jezična kultura 15 15 2
PMSN09 Komunikacijske vještine 15 15 2
Izborni društveno-humanistički predmet I-6 2
Napomena: Upisuje se 1 kolegij (2 ECTS)

Start typing and press Enter to search

Skip to content