Preddiplomski studij Biologije izvodi se na Odjelu za biologiju uz suradnju s ostalim Odjelima PMF-a. Završetkom preddiplomskog studija Biologije student stječe akademski stupanj prvostupnik biologije. Tijekom studija kroz različite biološke discipline stječu se znanja o strukturi, rastu, podrijetlu, evoluciju, raspodjeli i funkciji živih organizama na Zemlji. Preddiplomski studij Biologije omogućava studentima usvajanje znanja i vještina koji ih kvalificiraju za laboratorijski rad kao suradnika-laboranta, odnosno biološkog tehničara na sveučilištima i institutima, na medicinskim, veterinarskim, farmaceutskim, agronomskim, biotehničkim i sličnim ustanovama i tvrtkama te različitim ustanovama interdisciplinarnog tipa. Prvostupnik biologije može provoditi stručne i tehničke poslove u zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, botaničkim i zoološkim vrtovima, muzejskim zbirkama, ustanovama za zaštitu okoliša i sličnim institucijama. Preddiplomski studij Biologije nudi mogućnost za nastavak studija na diplomskoj razini na Sveučilištu u Splitu te drugim sveučilištima u zemlji i svijetu.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC221 Opća i anorganska kemija 45 15 45 8
PMB010 Biologija stanice 30 0 45 6
PMB013 Opća zoologija 30 0 45 6
PMMN01 Matematika 30 0 30 5
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 0 0 30 0,5
PMB014 Terenska nastava iz opće zoologije 15 0 0 0,5
Ukupno obvezni 150 15 195 26
Izborni predmeti
PMS252 Strani jezik u struci I (Engleski) 0 30 0 2
PMB531 Genotoksičnost i kako je istraživati 15 0 15 2
PMB530 Primjena mikroskopijskih tehnika u prirodnim znanostima 15 0 15 2
Biraju se dva ili više izbornih predmeta (minimalno 4 ECTS-a).
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB543 Anatomija i histologija 45 15 30 6
PMM861 Statistika 30 0 15 4
PMP090 Opća fizika 30 0 15 4
PMB015 Opća botanika 45 0 30 7
PMIA50 Informatika 15 0 15 3
PMB017 Terenska nastava iz opće botanike 15    0 0  0,5
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II           0 0 30 0,5
Ukupno obvezni 180 15 135 25
Izborni Izborni predmeti
PMB529 Modelni organizmi i metode istraživanja u biologiji 30 15 30 5
PMBN29 Začinsko i aromatsko bilje 15 0 15 2
PMS253 Strani jezik u struci II (Engleski) 0 30 0 2
PMB542 Patogeni u hrani 15 15 0 2
Biraju se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno  5 ECTS-a).
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB506 Ekologija I 30 15 0 4
PMB507 Molekularna biologija 30 0 30 5
PMB508 Genetika 30 0 30 4
PMB509 Histologija 30 0 30 4
PMB603 Organska kemija 30 15 45 6
PMB510 Osnove meterologije 30 0 30 4
PMB511 Terenska nastava 15 0 0 2
Ukupno obvezni 195 30 165  29
Izborni predmeti
PMB534 Biološka invazija 15 0 0 2
PMB535 Toksičnost školjkaša 15 0 0 2
Biraju se jedan ili više izbornhi predmeta (minimalno  2 ECTS-a).
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB512 Ekologija II 30 15 0 4
PMB513 Biološka oceanografija 30 15 0 4
PMB604 Analitičke metode 30 15 30 4
PMB514 Alge i gljive 30 0 30 5
PMB515 Beskralježnjaci 30 0 45 6,5
PMB516 Terenska nastava iz beskralježnajka 15 0 0 0,5
Ukupno obvezni 165 45 105 24
Izborni Izborni predmeti
PMB536 Citogenetičke analize kromosoma 10 5 15 2
PMB537 Ekologija ponašanja životinja 15 15 0 3
PMB538 Primijenjena histologija morskih organizama 15 0 15 3
Biraju se najmanje dva izborna predmeta (minimalno  5 ECTS-a).
V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB517 Kralježnjaci 30 15 30 6,5
PMB518 Opća mikrobiologija 45 0 45 5
PMB519 Evolucija 30 15 0 3
PMB520 Fiziologija bilja 45 0 45  8
PMB605 Biokemija I 30 15 0 6,5
PMB521 Terenska nastava iz kralježnjaka 15 0 0 0,5
Ukupno obvezni 195 45 120  29,5
Izborni Izborni predmeti
PMB539 Virologija 15 15 0 2
PMB540 Biološka raznolikost 15 15 0 3
Bira se najmanje jedan izborni predmet (minimalno  2  ECTS-a).
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB522 Osnove bioinformatike 15 15 15 4
PMB523 Animalna fiziologija 45 0 45 6
PMB606 Biokemija II 30 15 0 3
PMB524 Sistematska botanika 30 0 30 6
PMB525 Konzervacijska biologija 30 15 0 4
PMB527 Terenska nastava iz sistematske botanike 15 0 0 0,5
PMB528 Završni rad 0 15 0 2
Ukupno obvezni 165 60 90 25,5
Izborni Izborni predmeti
PMB607 Viši praktikum iz biokemije 0 0 30 3
PMB541 Ekologija riba 15 15 0 3
PMB526 Stručna praksa 0 0 176 5
Bira se najmanje jedan izborni predmet (minimalno  3 ECTS-a).

Start typing and press Enter to search