Preddiplomski studij Biologije izvodi se na Odjelu za biologiju uz suradnju s ostalim Odjelima PMF-a. Završetkom preddiplomskog studija Biologije student stječe akademski stupanj prvostupnik biologije. Tijekom studija kroz različite biološke discipline stječu se znanja o strukturi, rastu, podrijetlu, evoluciju, raspodjeli i funkciji živih organizama na Zemlji. Preddiplomski studij Biologije omogućava studentima usvajanje znanja i vještina koji ih kvalificiraju za laboratorijski rad kao suradnika-laboranta, odnosno biološkog tehničara na sveučilištima i institutima, na medicinskim, veterinarskim, farmaceutskim, agronomskim, biotehničkim i sličnim ustanovama i tvrtkama te različitim ustanovama interdisciplinarnog tipa. Prvostupnik biologije može provoditi stručne i tehničke poslove u zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, botaničkim i zoološkim vrtovima, muzejskim zbirkama, ustanovama za zaštitu okoliša i sličnim institucijama. Preddiplomski studij Biologije nudi mogućnost za nastavak studija na diplomskoj razini na Sveučilištu u Splitu te drugim sveučilištima u zemlji i svijetu.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC221 Opća i anorganska kemija 45 15 45 8
PMB010 Biologija stanice 30 0 45 6
PMB013 Opća zoologija 30 0 45 6
PMMN01 Matematika 30 0 30 5
PMS138 Tjelesna i zdravstvena kultura I 0 0 30 0,5
PMB014 Terenska nastava iz opće zoologije 15 0 0 0,5
Ukupno obvezni 150 15 195 26
Izborni predmeti
PMS252 Strani jezik u struci I (Engleski) 0 30 0 2
PMB531 Genotoksičnost i kako je istraživati 15 0 15 2
PMB530 Primjena mikroskopijskih tehnika u prirodnim znanostima 15 0 15 2
Biraju se dva ili više izbornih predmeta (minimalno 4 ECTS-a).
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB543 Anatomija i histologija 45 15 30 6
PMM861 Statistika 30 0 15 4
PMP090 Opća fizika 30 0 15 4
PMB015 Opća botanika 45 0 30 7
PMIA50 Informatika 15 0 15 3
PMB017 Terenska nastava iz opće botanike 15    0 0  0,5
PMS139 Tjelesna i zdravstvena kultura II           0 0 30 0,5
Ukupno obvezni 180 15 135 25
Izborni Izborni predmeti
PMB529 Modelni organizmi i metode istraživanja u biologiji 30 15 30 5
PMBN29 Začinsko i aromatsko bilje 15 0 15 2
PMS253 Strani jezik u struci II (Engleski) 0 30 0 2
PMB542 Patogeni u hrani 15 15 0 2
Biraju se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno  5 ECTS-a).
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB506 Ekologija I 30 15 0 4
PMB019 Molekularna biologija 30 0 30 5
PMB023 Genetika 30 0 30 4
PMC222 Organska kemija 30 15 45 6
PMB510 Uvod u znanstveni rad iz biologije 30 15 0 3
PMC224 Osnove bioinformatike 15 15 15 4
Ukupno obvezni 195 60 120  26
Izborni predmeti
PMB534 Biološka invazija 15 0 0 2
PMB535 Toksičnost školjkaša 15 0 0 2
PMB544 Osnove mediteranske prehrane    15 15 0 2
PMBN31 Uzgoj bilja   30 0 0 2
PMB547 Genetika i biotehnologija u agrikulturi 30 10 20 4
Biraju se jedan ili više izbornhi predmeta (minimalno  4 ECTS-a).
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB512 Ekologija II 30 15 0 4
PMB513 Biološka oceanografija 30 15 0 4
PMC223 Analitičke metode 30 15 30 4
PMB028 Alge i gljive 30 0 30 5
PMB545 Molekularna genetika 30 15 0 3,5
PMB025 Beskralježnjaci 30 0 45 6,5
PMB027 Terenska nastava iz beskralježnajka 15 0 0 0,5
PMB030 Terenska nastava alga i gljiva 15 0 0 0,5
Ukupno obvezni 210 60 105 28
Izborni Izborni predmeti
PMB537 Ekologija ponašanja životinja 15 15 0 3
PMB538 Primijenjena histologija morskih organizama 15 0 15 3
PMB417 Izrada zbirke beskralješnjaka 15 0 15 2
Biraju se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 2 ECTS boda)

 

 

V semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB031 Kralježnjaci 30 15 30 6,5
PMB518 Opća mikrobiologija 45 0 45 5
PMB519 Biološka evolucija 30 15 0 3
PMB034 Fiziologija bilja 45 0 45  8
PMC103 Biokemija I 30 15 0 6,5
PMB521 Terenska nastava iz kralježnjaka 15 0 0 0,5
Ukupno obvezni 195 45 120  29,5
Izborni Izborni predmeti
PMB546 Osnove genetičkog inženjerstva  0 0 30 2
PMB540 Biološka raznolikost 15 15 0 2
PPB266 Makrozoobentos krških tekućica 15 15 0 2
PMB536 Citogenetičke analize kromosoma 10 5 15 2
Bira se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 2 ECTS boda).
VI semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB036 Animalna fiziologija 45 0 45 7,5
PMC225 Biokemija II 30 15 45 6,5
PMB038 Sistematska botanika 30 0 30 6
PMB525 Konzervacijska biologija 30 15 0 4
PMB040 Terenska nastava iz sistematske botanike 15 0 0 0,5
PMBC20 Završni preddiplmski rad 0 15 0 2
Ukupno obvezni 150 45 120 26,5
Izborni Izborni predmeti
PPB318 Evolucija čovjeka 15 15 0 2
PMB541 Ekologija riba 15 15 0 2
PMB539 Virologija 15 15 0 2
PPB264 Izolacija i primjena eteričnih ulja  15 0 15 2
PMBC01 Stručna praksa 0 0 176 5
Bira se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 2 ECTS boda).

Start typing and press Enter to search

Skip to content