Diplomski studij Biologija i kemija, nastavnički smjer mogu upisati studenti koji su na odgovarajućem preddiplomskom studiju ostvarili odgovarajući broj ECTS bodova iz područja biologije i područja kemije. Završetkom diplomskog studija Biologije i kemije studenti stječu akademski naziv magistra edukacije biologije i kemije. Diplomskim studijem se nadograđuju na preddiplomskoj razini stečena stručna biološka i kemijska znanja te se stječu odgovarajuće pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičke kompetencije nužne za uspješnu realizaciju svih obrazovnih programa biologije i kemije u osnovnoj i srednjoj školi. Rad nastavnika i profesora je odgovoran i plemenit posao od neizmjernog značaja za funkcioniranje obrazovanja kao i društva u cjelini. Kroz četiri semestra diplomskog studija student stječe znanja i vještine koje ga u potpunosti pripremaju za rad u nastavnom procesu te prenošenje stečenih znanja. Raznovrsnost i visoka kvaliteta kompetencija koje se ovim diplomskim studijem stječu omogućuju da se magistri edukacije biologije i kemije obrazovani na splitskom PMF-u zaposle i na drugim radnim mjestima (na sveučilištima, institutima, laboratorijima te farmaceutskim tvrtkama), a izvrsnim studentima omogućuju nastavak znanstveno-nastavnog rada na akademskoj razini kao i upis poslijediplomskog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti ili na drugim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

Prelaskom u nove prostore Zgrade tri fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Splitu 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet prostorno, te znanstvenom i nastavnom opremom u potpunosti odgovara suvremenim zahtjevima nastave i organizacije ovakvog studija.

Predmeti po semestrima

I semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 1.
Semestar: I.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMS105 Didaktika 30 15 0 0 3
PMB242 Ekologija životinja i zoogeografija 45 0 30 0 6,5
PMC111 Fizikalna kemija I 45 15 0 0 5
PMC209 Zelena kemija 15 0 15 0 2
PMS007 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 15 0 0 3
PMB282 Specijalna mikrobiologija 15 0 15 0 2,5
PMM011 Statistika 15 0 15 0 2
PMB244 Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije 15 0 0 0 0,5
PMB022 Razvojna biologija 30 15 0 0 2,5
Izborni predmet iz grupe Kemija 2
Ukupno obvezni 240 60 75 0 29
Izborni Grupa izbornih predmeta: Kemija
PPC211 Bioinformatika 15 0 15 0 2
PPC310 Izolacija fitonutrijenata 15 0 15 0 2
PPC108 Povijest kemije 15 0 0 0 2
PPC213 Prirodni biološki aktivni spojevi 15 0 15 0 2
PPC209 Toksikologija 30 0 0 0 2
PPC214 Uvod u znanstveni rad 15 15 0 0 2
PPC208 Viši praktikum iz biokemije 0 0 30 0 2
PPC215 Instrumentalne metode analize 15 0 15 0 2
PPC216 Koloidni sustavi u primijenjenoj kemiji 15 15 0 0 2
PPC217 Kemija prirodnih spojeva 15 0 15 0 2
Upisuje se jedan izborni predmet (Grupa: Kemija; ukupno 2 ECTS-a)
II semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 1.
Semestar: II.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMB245 Ekologija bilja i geobotanika 45 0 30 0 6
PMC112 Fizikalna kemija II 30 15 0 0 4
PMC248 Metodika nastave biologije I 30 30 0 0 4
PMC210 Metodika nastave kemije I 30 30 0 0 4
PMS170 Pedagogija 30 15 0 0 3
PMC113 Praktikum iz fizikalne kemije 0 0 45 0 3
PMS116 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 15 0 0 3
PMS006 Stručno-pedagoška praksa 0 15 0 0 1
PMB247 Terenska nastava iz ekologije bilja i geobotanike 30 0 0 0 1
Izborni predmet iz grupe Biologija 2
Ukupno obvezni 225 120 75 0 31
Izborni PPB268 Čovjek i zdravlje 30 0 0 0 2
PPB265 Ekologija podzemnih staništa 15 0 15 0 2
PPB313 Ekologija ranih razvojnih stadija riba 15 15 0 0 2
PPB318 Evolucija čovjeka 15 15 0 0 2
PPB264 Izolacija i primjena eteričnih ulja 15 0 15 0 2
PPB255 Mikrobiologija mora 15 0 15 0 2
PPB282 Praktikum iz molekularne genetike 30 0 0 0 2
PMB263 Raznolikost flore Hrvatske 30 0 0 0 2
PMBN29 Začinsko i aromatsko bilje 15 0 15 0 2
PMB411 Biologija mora 30 0 0 0 2
PMB415 Botanika u slici 15 0 15 0 2
PMB416 Hortikultura i botanički vrtovi 15 0 0 15 2
Upisuje se jedan izborni predmet (Grupa: Biologija; ukupno 2 ECTS-a)
III semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 2.
Semestar: III.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC205 Biokemija III 30 15 0 0 4
PMB241 Evolucija 30 0 0 0 2,5
PMB249 Metodika nastave biologije II 30 30 0 0 5
PMC212 Metodika nastave kemije II 30 30 0 0 5
PMB250 Praktikum iz metodike nastave biologije I 0 0 45 0 2
PMC213 Praktikum iz metodike nastave kemije I 0 0 45 0 2
PMS108 Sociologija odgoja i obrazovanja 15 15 0 0 2
PMC216 Metodička praksa nastave kemije sa seminarom I 0 15 30 0 2,5
PMB269 Metodička praksa nastave biologije sa seminarom I 0 15 30 0 2,5
Izborni predmet iz grupe Obrazovanje 2
Izborni predmet iz grupe Obrazovanje 2
Ukupno obveznih 135 120 150 0 31,5
Grupa izbornih predmeta: Obrazovanje
PDB267 Ekološki odgoj 15 0 0 15 2
PPB252 Istraživački usmjerena nastava biologije 15 15 0 0 2
PMC311 Istraživanja u kemijskom obrazovanju 15 15 0 0 2
PMS135 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje 15 0 15 0 2
PMS172 Pedagogija slobodnog vremena 15 15 0 0 2
PMS160 Upravljanje razredom 15 15 0 0 2
PDB268 Izvan učionička nastava biologije 15 0 0 15 2
PMS175 Pedagogija adolescencije 15 15 0 0 2
Upisuju se dva izborna predmeta (Grupa: Obrazovanje, ukupno 4 ECTS-a).
IV semestar
POPIS PREDMETA
Godina studija: 2.
Semestar: IV.
STATUS KOD PREDMET SATI U SEMESTRU ECTS
P S V T
Obvezni PMC206 Biotehnologija 15 0 15 0 2,5
PMBC30 Diplomski rad 0 30 0 0 12
PMB268 Metodička praksa nastave biologije sa seminarom II 0 15 30 0 3
PMC215 Metodička praksa nastave kemije sa seminarom II 0 15 30 0 3
PMB267 Praktikum iz metodike nastave biologije II 0 0 45 0 3
PMC214 Praktikum iz metodike nastave kemije II 0 0 45 0 3
Izborni predmet iz grupe Psihološko-pedagoški predmeti 2
Ukupno obveznih 15 60 165 0 28,5
Izborni Grupa izbornih predmeta: Psihološko-pedagoški predmeti
PMS173 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 15 0 0 2
PMSN09 Komunikacijske vještine 15 15 0 0 2
PMS114 Metodologija istraživanja u obrazovanju 15 15 0 0 2
PMS140 Poučavanje  učenika s posebnim potrebama 15 15 0 0 2
PMS150 Pozitivna psihologija 15 15 0 0 2
PMS109 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 15 0 0 2
PMS176 Nasile među djecom 15 15 0 0 2
Upisuje se jedan izborni predmet (Grupa: Psihološko-pedagoški predmeti; ukupno 2 ECTS-a)

Dokumenti


Diplomski Biologija i kemija – Popis predemta s opisima kolegija 2020


Diplomski Biologija i kemija – Popis predemta s opisima kolegija 2018


OPISI KOLEGIJA DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA Biologija i kemija 2012.


OPISI KOLEGIJA DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA Biologija i kemija 2010.Upute za pisanje diplomskog radaPreduvjeti za upis kolegija (Kemija)Preduvjeti za upis kolegija (Biologija)

Start typing and press Enter to search

Skip to content